Społeczeństwo kolonialne - Historia Ameryki Łacińskiej

Społeczeństwo kolonialne - Historia Ameryki Łacińskiej

Społeczeństwo nowego świata z jednej strony stanowiło kilkadziesiąt milionów rdzennych mieszkańców – Indian, a z drugiej stosunkowo niewielka liczba przybyszów z Europy (gł. z Płw. Iberyjskiego, w połowie XVI w. liczbę ich szacowano na ok. 5 tyś.). Konkwistadorzy określali siebie mianem Gente Distinguida (ludzie wybrani). W rzeczywistości pierwsi konkwistadorzy w większości wypadków stanowili margines społeczeństwa ówczesnej Europy. Wśród nich wyróżnia się chyba jedynie tylko Cortez który z wykształcenia był prawnikiem. Konsekwencją tego był fakt, że ewangelizacja Indian przebiegała głównie za pomocą miecza. W przypadku sprzeciwu Indianie byli mordowani (do 1526r. niemal wszyscy mieszkańcy Santo Domingo zostali zgładzeni) .

Nie ma dokładnych danych statystycznych co do liczby rdzenny mieszkańców Ameryki. Przyjmuje się jednak, że z liczby ok. 15 mln. Azteków, Majów, Toltomaków, Toltekóww połowie XVI w. żyło już tylko ok. 7-8 mln. Z 20 mln Inków zostało tylko ok. 9 mln. Nowy świat był terenem katastrofy demograficznej, spowodowanej również przez epidemie i choroby zakaźne przywiezione z Europy (ospa, cholera). Liczba ludności nowego świata wróciła do stanu z początku okresu podbojów dopiero z końcem XVIII w.

Indianie byli traktowani przez konkwistadorów przedmiotowo. Podlegali tzw. repartimiento, byli „nadawani” osadnikom hiszpańskim przez króla wraz z tzw. asiento (zezwolenie). Na początku podbojów konkwistadorzy poślubiali córki wodzów indiańskich. Był to początek procesu zwanego metysaż (mieszanie się rasy białej i indiańskiej). Prawo początkowo traktowało metysów tak jak Hiszpanów, nie podlegali repartimiento. Mniej więcej od połowy XVI w. sytuacja uległa zmianie. Metysami nazywano już tylko mężczyzn pochodzących w prostej linii od konkwistadorów. Dzieci ze związków mieszanych Hiszpanie określali mianem mestiso. Portugalczycy natomiast dzieci takie nazywali mameluko (stąd metysi brazylijscy nazywani byli mamelukami).

Comments are closed.