JUGOSŁAWIA - Historia współczesnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej

JUGOSŁAWIA - Historia współczesnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej
Specyfika Jugosławii:
Komuniści zdobyli władzę walcząc w czasie II wojny światowej. Władza komunistyczna nie była przenoszona za wojskami sowieckimi. Komuniści, można powiedzieć, zdobyli ją samodzielnie bez pomocy ZSRR.
W Jugosławii w czasie II wojny światowej występował szereg zjawisk, które istniały co prawda także w innych krajach EŚW, ale właśnie […]

ALBANIA - Historia współczesnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej

ALBANIA - Historia współczesnych krajów Europy Środkowo - Wschodniej
Cechy charakteryzujące państwo albańskie w okresie powojennym są wyraźne także współcześnie. Także dziś trudno tam zbudować demokratyczne struktury władzy.
Albania uzyskała niepodległość w 1913 roku. Państwo to zostało zadekretowane przez wielkie mocarstwa. Upadło w czasie I wojny światowej – było okupowane przez Serbów, Austriaków i Włochów. Po wojnie […]

IRLANDIA - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA - Historia polityczna Europy po 1945r.
Republika Irlandii jest młodym państwem. Pierwszym etapem jego powstania było powstanie Wolnego Państwa Irlandzkiego (WPI) na mocy traktatu z 6 grudnia 1921, podpisanego w Londynie przez delegację irlandzką i delegację rządu brytyjskiego. Zgodnie z tym traktatem, wyspa została podzielona: 26 hrabstw tworzyło WPI, mające status brytyjskiego dominium, członka Wspólnoty […]

Konstytucja Irlandii - Historia polityczna Europy po 1945r.

Konstytucja Irlandii - Historia polityczna Europy po 1945r.
W 1937 de Valera doprowadził do uchwalenia konstytucji, która jest podstawą ustroju Irlandii do dziś. (Oczywiście obowiązuje obecnie z różnymi poprawkami). Konstytucja ta była pomyślana jako konstytucja całej Irlandii, bo de Valera uważał, że 6 hrabstw Ulsteru znajduje się jedynie pod okupacją Wielkiej Brytanii. W praktyce, konstytucja obowiązywała […]

Irlandia w czasie II wojny światowej - Historia polityczna Europy po 1945r.

Irlandia w czasie II wojny światowej - Historia polityczna Europy po 1945r.
W czasie wojny Irlandia ogłosiła neutralność, 4 września 1939, czyli dzień po tym jak Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Właściwie wszystkie partie akceptowały stan neutralności, a za nimi społeczeństwo. Z drugiej strony wielu Irlandczyków zaciągnęło się do armii brytyjskiej. Neutralności nie akceptowała IRA, która […]

IRLANDIA Okres powojenny – lata 40te - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Okres powojenny – lata 40te - Historia polityczna Europy po 1945r.
Po wojnie sytuacja Irlandii zaczęła się gwałtownie pogarszać. Wynikało to przede wszystkim z utraty dużego rynku zbytu, jaki Irlandczycy mieli w czasie wojny w Wielkiej Brytanii. Spadła produkcja, znów powiększyła się emigracja do USA. W wyborach w 1948 roku Żołnierze Losu uzyskali 68 na […]

IRLANDIA Lata 50te - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Lata 50te - Historia polityczna Europy po 1945r.
W 1951 John Costello podał się do dymisji. Było to wynikiem wielkiego skandalu politycznego, który wybuchł na tle reformy służby zdrowia. Powstał wtedy projekt powołania służby zdrowia matki i dziecka, czyli projekt państwowej służby zdrowia, która objęłaby całe społeczeństwo, także ludzi bardzo ubogich. Paradoksalnie, tej inicjatywie sprzeciwili […]

IRLANDIA Lata 1966 – 1980: kryzys w Irlandii Północnej i przystąpienie do EWG - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Lata 1966 – 1980: kryzys w Irlandii Północnej i przystąpienie do EWG - Historia polityczna Europy po 1945r.
Jednak już w 1966 Lemass, bez jakiegoś ważnego powodu, zrezygnował z funkcji premiera. Jego następcą został Jack Lynch, również z Fianna Fail. Lynch pełnił funkcje premiera do 1973. Planował kontynuowanie polityki gospodarczej, ale szybko okazało się, że […]

IRLANDIA Od lat 80tych - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Od lat 80tych - Historia polityczna Europy po 1945r.
W latach 80tych miały miejsce bardzo częste zmiany rządów. Praktycznie co 2, 3 lata zmieniali się premierzy. Dopiero w 1992 tą złą passę odwrócił Albert Reynolds, który został premierem z ramienia Fianna Fail i utworzył rząd w koalicji z Partią Pracy. Ten rząd rządził tylko 2 […]

IRLANDIA PÓŁNOCNA (IP) - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA PÓŁNOCNA (IP) - Historia polityczna Europy po 1945r.
Problem Irlandii Północnej narodził się, kiedy powstało Wolne Państwo Irlandzkie, bez 6 hrabstw Ulsteru . W momencie podziału 63% ludności tych hrabstw stanowili protestanci a 37% katolicy. Katolicy byli grupą gorzej sytuowaną, plasowali się na samym dole drabiny społecznej. Mieli jeden ważny atut: dużo bardziej dynamiczny przyrost […]