IRLANDIA Lata 1966 – 1980: kryzys w Irlandii Północnej i przystąpienie do EWG - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Lata 1966 – 1980: kryzys w Irlandii Północnej i przystąpienie do EWG - Historia polityczna Europy po 1945r.

Jednak już w 1966 Lemass, bez jakiegoś ważnego powodu, zrezygnował z funkcji premiera. Jego następcą został Jack Lynch, również z Fianna Fail. Lynch pełnił funkcje premiera do 1973. Planował kontynuowanie polityki gospodarczej, ale szybko okazało się, że sytuacja jest bardzo krucha. Kapitał zagraniczny napływał do Irlandii, głównie ze względu na korzystne ulgi podatkowe. W momencie, gdy przestawały one działać, cały interes był zwijany, a ludzie zostawali bez pracy.
Dużo gorszym problemem w latach 70tych, którego nie można było lekceważyć, a który spychał na drugi plan sprawy społeczne, był konflikt w Irlandii Północnej – a właściwie wojna domowa, która tam wybuchła. W 1968 roku doszło do pierwszych rozruchów w Irlandii Północnej. Zaczęło się od pokojowych manifestacji ludności katolickiej. Te manifestacje w wielu miastach IP zostały brutalnie rozpędzone przez policję północnoirlandzką i bojówki protestanckie. Manifestacje domagały się przede wszystkim zniesienia dyskryminacji ludności katolickiej. Po bardzo ostrych represjach katolicy w IP zaczęli tworzyć komitety obrony obywatelskiej, które chroniły budynki katolickie i katolickich obywateli. Te komitety szukały pomocy w Irlandii, przede wszystkim starając się kupić broń. Dwaj ministrowie z rządu Lyncha po cichu dostarczyli broń do IP. Ujawnienie tej afery wywołało wielki skandal i obaj panowie podali się do dymisji.
Rząd Lyncha poświęcił też dużo uwagi przystąpieniu Irlandii do EWG. Popierali je przede wszystkim rolnicy, liczący na poprawę swojej sytuacji; w mniejszym stopniu przemysłowcy. Przystąpienie Irlandii do EWG wydawało się pewnikiem, nie tylko ze względu na dopłaty bezpośrednie, na które liczyli rolnicy. Przede wszystkim zdawano sobie sprawę, że jeśli WB przystąpi do EWG a Irlandia nie, to Irlandczycy stracą ogromny rynek zbytu i więzi łączące ich z Wielka Brytanią.
W związku z tym w referendum akcesyjnym, w maju 1972, za przystąpieniem głosowało 83% głosujących. W 1973 Irlandia stała się członkiem wspólnego rynku. W pierwszym okresie najwięcej korzyści odnosili faktycznie rolnicy. Duże problemy mieli rybacy, którzy nie wytrzymywali konkurencji w EWG. Padła cześć zakładów przemysłowych. Poza tym, wkrótce po przystąpieniu Irlandii do EWG, zaczęto odczuwać skutki pierwszego szoku paliwowego związanego z wojną Jom Kippur.
Jack Lynch, przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej umorzył spłaty za budownictwo mieszkaniowe i zniósł podatek drogowy. Wszystko żeby uzyskać poparcie wyborców. W 1977 wygrał wybory, ale już w 1979 roku podał się do dymisji. Premierem został Charles Haughey. Nowy premier prowadził politykę oszczędnościową, co doprowadziło do rozłamu w Fianna Fail i pozbawiło go poparcia partii.

Comments are closed.