IRLANDIA Okres powojenny – lata 40te - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Okres powojenny – lata 40te - Historia polityczna Europy po 1945r.

Po wojnie sytuacja Irlandii zaczęła się gwałtownie pogarszać. Wynikało to przede wszystkim z utraty dużego rynku zbytu, jaki Irlandczycy mieli w czasie wojny w Wielkiej Brytanii. Spadła produkcja, znów powiększyła się emigracja do USA. W wyborach w 1948 roku Żołnierze Losu uzyskali 68 na 147 mandatów i stracili bezwzględną większość. W parlamencie pojawiła się nowa partia, Clann na Poblachta (CnP), (czyli Dzieci Republiki.) Utworzył ją Sean Mac Bride . Mac Bride poparł partię Fine Gael i umożliwił powstanie rządu Johna Costello (z Fine Gael).
Nowy parlament, w którym Żołnierze Losu stracili większość, podjął bardzo radykalne decyzje. W 1948 ogłosił wystąpienie z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Rok później, w 1949, ogłoszono powstanie Republiki Irlandii. W odpowiedzi, Wielka Brytania ogłosiła, że Irlandia Północna (6 hrabstw Ulsteru) pozostanie częścią Zjednoczonego Królestwa.
De Valera był średnio zadowolony z deklaracji o zupełnej niepodległości, uważał, że jest ona martwa, bo Republika Irlandii to cała wyspa a nie tylko tych 26 hrabstw.
Wcześniej parlament irlandzki wybrany w 1948 roku, próbował odzyskać 6 hrabstw, starając się dokonać pewnego targu: w zamian za przystąpienie Irlandii do NATO, chciano przyłączyć 6 hrabstw Ulsteru. WB nie zamierzała się na to godzić i Irlandia nie przystąpiła do NATO.

Comments are closed.