Irlandia w czasie II wojny światowej - Historia polityczna Europy po 1945r.

Irlandia w czasie II wojny światowej - Historia polityczna Europy po 1945r.

W czasie wojny Irlandia ogłosiła neutralność, 4 września 1939, czyli dzień po tym jak Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom. Właściwie wszystkie partie akceptowały stan neutralności, a za nimi społeczeństwo. Z drugiej strony wielu Irlandczyków zaciągnęło się do armii brytyjskiej. Neutralności nie akceptowała IRA, która uważała, że nadszedł czas, aby odebrać Wielkiej Brytanii północną część wyspy. IRA nawiązywała nawet kontakt z Hitlerem, który jednak nie udzielił jej wyraźnego poparcia, widząc, że IRA ma w tej kwestii słabe poparcie w społeczeństwie.
De Valera zdecydowanie przeciwstawiał się takim działaniom (jak IRA). W odpowiedzi internował przywódców IRA. Wprowadził ustawę o zdradzie państwa, na mocy której udowodnioną zdradę państwa karano śmiercią. W sprawach tych orzekały trybunały wojskowe, a więc procedura była skrócona. Dzięki egzekucjom i brutalnym internowaniom bez wyroku sądu, de Valera praktycznie rozbił IRA. W efekcie, organizacja ta będzie w pierwszym okresie po wojnie dosyć słaba.
De Valera bardzo cenił to, że Winston Churchill nie zdecydował się ostatecznie na zajęcie portów irlandzkich. Istniała taka groźba, bo Churchill, a potem także USA, bezskutecznie wywierały presję na Irlandię, żeby przyłączyła się do wojny. Churchill rozważał zajęcie portów irlandzkich, żeby zabezpieczyć się od strony Atlantyku. Ostatecznie, nie doszło do inwazji brytyjskiej na wyspę. Irlandia pozostała państwem ściśle neutralnym. Do końca wojny wszystkie państwa Osi miały tu swoje reprezentacje.
Paradoksalnie, wojna przynosiła Irlandii duże korzyści gospodarcze. Wiązało się to oczywiście z wprowadzeniem pewnych nadzwyczajnych rozwiązań: racjonowano żywność, wprowadzono cenzurę, obowiązkową uprawę roli, wzmocniono siły zbrojne, utworzono flotę handlową. Wojna przyniosła korzyści w postaci wzrostu produkcji, ograniczenia bezrobocia, a tym samym ograniczenia emigracji.
W tym okresie rosło znaczenie Partii Pracy i w wyborach w 1943 Żołnierze Losu stracili bezwzględną większość właśnie na rzecz PP. Jednak jeszcze w tym samym roku, w grudniu 1943, Partia Pracy rozpadła się. Wtedy de Valera rozwiązał parlament, rozpisał nowe wybory i odzyskał w nich zdecydowaną przewagę. Fianna Fail pozostała u władzy do 1948 roku.

One Response to “Irlandia w czasie II wojny światowej - Historia polityczna Europy po 1945r.”

  1. prosze podaj bibliografie powyższego tekstu !! :((((