IRLANDIA Początek wojny domowej - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Początek wojny domowej - Historia polityczna Europy po 1945r.
W maju 1968 doszło do rozruchów i do ich rozpędzenia. Pierwsze ofiary śmiertelne na przełomie la 60tych i 70tych to ofiary Ochotniczych Sił Ulsteru. Była to organizacja protestancka, która w 1966 roku dokonała całej serii zabójstw, a potem powtórzyła to w roku 1969 i 1970. Kiedy […]

IRLANDIA Lata 1970 – 1985 - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Lata 1970 – 1985 - Historia polityczna Europy po 1945r.
Kiedy doszło do rozruchów i zaostrzenia konfliktu, rząd w Londynie zdecydował się w 1970 roku wysłać do IP wojsko. Brytyjczycy naciskali na rząd IP, żeby przeprowadził reformy, które zadowoliłyby katolików i wygasiły źródło konfliktu. Wszystkie próby uspokojenia sytuacji podejmowane przez premierów IP: Terrence’a O’Neilla, […]

Lata 1985 – 1995: porozumienie w Hillsborough i Deklaracja z Downing Street - Historia polityczna Europy po 1945r.

Lata 1985 – 1995: porozumienie w Hillsborough i Deklaracja z Downing Street - Historia polityczna Europy po 1945r.
Poważne rozmowy rozpoczęły się dopiero w 1985. 15 listopada doszło do porozumienia w Hillsborough. Osiągnięto go dzięki uporowi premiera Irlandii Garreta Fitzgeralda, a po stronie IP, przywódcy socjaldemokratów Johna Hume’a. Na mocy tego porozumienia rząd Irlandii mógł spełniać […]

IRLANDIA Porozumienie Wielkopiątkowe - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA Porozumienie Wielkopiątkowe - Historia polityczna Europy po 1945r.
W wyniku negocjacji rządów Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz partii istniejących w IP, doszło do podpisania w Wielki Piątek (10 kwietnia) 1998 tzw. Porozumienia Wielkopiątkowego. Mówiło ono, że IP nie przestanie być częścią brytyjskiego imperium bez zgody mieszkańców IP. Irlandia wprowadziła poprawki do swojej konstytucji mówiące, że […]

IRLANDIA po 1995 roku – trudności z realizacją Porozumienia Wielkopiątkowego - Historia polityczna Europy po 1945r.

IRLANDIA po 1995 roku – trudności z realizacją Porozumienia Wielkopiątkowego - Historia polityczna Europy po 1945r.
Wkrótce po wyborach zaczęły się kłopoty. W lipcu 1998 miał miejsce wypadek: protestanccy bojówkarze wywołali pożar, w którym zginęło trzech chłopców. Już ten incydent postawił pod znakiem zapytania dalszy proces pokojowy, jednak nadal go kontynuowano. W marcu 1999 spotkali się […]

Grecja - Historia krajów Europy Środkowo – Wschodniej

Grecja - Historia krajów Europy Środkowo – Wschodniej
Począwszy od 1924 r. wprowadzono w Grecji ustrój republikański (premierem Eleftherios Wenizelos). Król Jerzy II opuścił kraj, by powrócić do niego z końcem 1935 r. Wówczas dokonano restauracji monarchii (1935-1941), jednakże rola króla była symboliczna, w rzeczywistości władzę w latach 1936-1941 sprawował premier Ioanis Metaksas. Była to władza […]

Najpierw ogólnie o prawie karnym. – system prawny USA

Najpierw ogólnie o prawie karnym. – system prawny USA
W skład definicji prawa karnego wchodzą:
1 - przestępstwa –czyn niedozwolony z punktu widzenia prawa karnego,
2 - kary- sankcja za popełnienie czynu niedozwolonego , określona odgórnie przez prawo,
3 - odpowiedzialność przestępców- stopień winy i świadomości sprawców czynów niedozwolonych, zarówno stopień winy jak i świadomość sprawców mogą […]

Źródła prawa karnego w USA - system prawny USA

Źródła prawa karnego w USA - system prawny USA
Istnieje zarówno prawo karne federalne jaki na poziomie stanowym. Prawo karne federalne i stanowe różni się od siebie, jednakże określone są pewne zasady obowiązujące na obu poziomach.
Prawo federalne oznacza, że jeżeli popełniliśmy przestępstwo federalne to jesteśmy sądzeni przed sądem federalnym. Natomiast każdy stan ma własny system prawa […]

Zasady prawa karnego - system prawny USA

Zasady prawa karnego - system prawny USA
1 nullum crimen sine lege – nie ma przestępstwa bez ustawy, musi istnieć prawo które określa dany czyn jako czyn niedozwolony z punktu widzenia PK. Jednakże można interpretować tą zasadę inaczej - tak się dzieje w USA - oznacza ona wtedy, że sądy mogą […]

Znamiona przestępstwa - system prawny USA

Znamiona przestępstwa - system prawny USA
Warunki które muszą koniecznie zajść abyśmy mogli mówić o przestępstwie.
- musi istnieć prawo zakazujące określonego czynu ( działanie lub zaniechanie )
- musi wystąpić wina czyli świadomość sprawcy że jego czyn był szkodliwy i niebezpieczny, brak świadomości sprawcy wyklucza winę,
- rezultatem czynu niedozwolonego jest szkoda (krzywda) czyli naruszenie dóbr i wartości ochranianych przez prawo, […]