Ulysses Grant 1869 – 1877. - Okres rekonstrukcji powojennej (1865 – 1877) - Historia USA

Ulysses Grant 1869 – 1877. - Okres rekonstrukcji powojennej (1865 – 1877) - Historia USA

Kiedy republikanie wystawili go jako reprezentanta swojego ugrupowania w wyborach prezydenckich, nie miał szans nikt z nim wygrać i Grant został prezydentem. Z resztą sprawował swój urząd przez dwie kadencje. Prezydentura Granta z punktu widzenia polityki wewnętrznej była wielkim nieporozumieniem. Człowiek ten nie miał pojęcia o rządzeniu państwem. Mianował przede wszystkim swoich znajomych i członków swojej rodziny. Uważa się, że nie było bardziej korupcjogennej administracji w historii USA niż administracja Granta. Tak naprawdę, gdy popatrzeć na rekord wydarzeń w okresie rządzenia tego prezydenta, to były to same skandale:

 skandal Towarzystwa Credit Mobilier – okazało się, że budowa kolei transkontynentalnej – pierwszego odcinka, który szedł na zachód od Nebraski (?) była trzykrotnie zawyżona. *(uzup) Śledztwo wykazało, że łapówki brał m.in wiceprezydent Colfax. O udział w oszustwie podejrzewano spikera Izby Reprezentantów – Garfielda, ale nic mu nie udowodniono. Skandal ten kosztował państwo 20 milionów dolarów ale nie zakończył się żadnymi prześladowaniami.

 The Whiskey Ring (na wykladzie nazwa: shaky? Whiskey) – okazało się, że grupa producentów whisky weszła w układ z politykami amerykańskimi i podatek od akcyzy od whisky szedł na fundusz Partii Republikańskiej; (*po wojnie secesyjnej podatek federalny na alkohol został bardzo podniesiony by spłacić koszty prowadzenia wojny, producenci chcąc uniknąć wysokich podatków przekupywali urzędników z Departamentu Skarbu)

 skandale w departamencie armii, gdzie okazało się, że jeden i drugi sekretarz defraudują publiczne pieniądze;

Brak umiejętności rządzenia państwem, brak jasnego planu gospodarczego, skandale korupcyjne spowodowały, że USA w 1873 r. pogrążyły się w kryzysie gospodarczym.

Dwie pozytywne rzeczy z prezydentury Granta to:
• Ustawa o Amnestii z 1872 r., która objęła wszystkich z wyjątkiem tych 500 osób
• XV Poprawka do Konstytucji – 1870 r., która dawała Murzynom prawa wyborcze.

Pamiętajmy, ze na egzaminie trzeba przynajmniej pamiętać, ze XIII poprawka dawała wolność Murzynom na terytorium USA, XIV poprawka nadająca prawa obywatelskie, a XV - prawa wyborcze.

Comments are closed.