PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - Komisja Europejska w procesie decyzyjnym w UE.

 Do końca lat’90 przewodniczący nie miał specjalnych uprawnień czł KE nie byli związani jego instrukcjami i poleceniami
 Charyzmatyczni Przewodniczący: Delors ( 1985-1995), Hallstein (1958-1967 )
 Zmiany TA- wykład
 Zmiany TN:
o potwierdza postanowienia TA- określa polityczny kierunek działań KE
o decyduje o wewn. organizacji KE, mając na względzie zapewnienie spójnego, efektywnego i opartego na zasadach kolegialności funkcjonowania KE
o prawo podziału zadań m. czł. KE i do zmiany tego rozdziału podczas kadencji
o będzie miał również:
 prawo powoływania z-cy po uzyskaniu aprobaty KE ( do tej pory prawo to należało do KE)
 uprawnienia do zdymisjonowania komisarza na jego prośbę, po uzyskaniu zgody KE, czł. KE będzie zobowiązany do złożenia dymisji
Przewodniczący WW i Komisji:
• Jean Monet (1952-1955)
• Rene Mayer ( 1955-1958)
• Paul Finet (1958-1959)
• Pierro Malvestiti ( 1959-ustapił w V 1963)
• Albert Coppe ( 1963-1963)
• Rinaldo Del Bo (1963-1967)
• Albert Coppe ( 1967-1967)
Euroatom
• Loui Arman ( 1958- 1958)
• Enrico Medi (1958-1959)
• Etienne Hirsch (1959-1962)
• Pierre Chatenet (1962-1967)
EWG
• Halstei (1958-1967)
Przewodniczący Komisji WE
• Jean Rey (1967-1970)
• Franco Maria Malfatti (1970- 1972- ustąpił dobrowolnie ze stanowiska))
• Sicco Mansholt (1972-1973)
• F-X Ortoli (1973- 1977)
• Roy Jenkins (1977- 1981)
• Gaston Thorn (1981- 1985)
• Jacques Delors (1985-1995)
• Jacques Santer ( 1995-1999)
• Romano Prodi ( 1995- 2005)

Comments are closed.