John Tyler 1841 – 1845 - Historia USA

John Tyler 1841 – 1845 - Historia USA

Uważa się go za prezydenta bez partii. Wybrany jako sojusznik Wigów, nie mógł liczyć na Demokratów. A ci pierwsi opuścili go , gdyż Tyler był rodowitym Południowcem. Nie tylko ze względu na pochodzenie, urodził się w Wirginii (kontynuje chlubną tradycję prezydentów z tego stanu), ale głównie ze względu na poglądy polityczne - był zwolennikiem niewolnictwa oraz praw stanowych.
Podczas konwencji w 1840r., gdy Henry Clay przegrał kolejną nominację, został podczepiony do Harrisona (u obu miał pełnić tą samą funkcję, jako wiceprezydent). Był on pierwszym prezydentem Republiki nie wybranym na sprawowany urząd. Był to dziesiąty Prezydent.

Był on wielce płodnym człowiekiem. Z dwoma szacownymi małżonkami dochował się licznego potomstwa, z każda czternaściorga dzieci.

Do historii przejdą dwa wydarzenia. Oprócz nich Tyler nie osiągnął wiele.
Pierwszym był traktat Webstera – Ashburtona z Wielką Brytanią w roku 1842 regulujący granicę amerykańsko-brytyjską (pomiędzy Maine i Nowym Brunszwikiem). 7/12 spornego terytorium przypadło USA. Do czasów obecnych granica ta nie zmieniła swego biegu (szerzej o tej kwestii w wykładzie Historia Kanady). Traktat regulował również granicę pomiędzy Jezirami Górnym i Leśnym.
Drugim wydarzeniem była aneksja Teksasu 1 III 1845r. W ostatnich dniach swej prezydentury, świadom nikłych osiągnięć, Tyler podpisał aneksję Teksasu. Zakończył on tym samym dzieło rozpoczęte przez Jacksona oraz otworzył Polkowi pole do działania (Prezydent Manifest Destiny i wojny z Meksykiem).

Comments are closed.