władzę wykonawczą w USA sprawuje

władzę wykonawczą w USA sprawuje
Prezydent-wybierany przez ogół obywateli na 4 lata w wyborach pośrednich , 2-stopniowych. W pierwszym etapie poszczególne stany wybierały elektorów w liczbie równej liczbie posłów i senatorów danego stanu w Kongresie. W drugim etapie elektorzy wybierali prezydenta i wiceprezydenta. Prezydentem zostaje osoba, kt. otrzymała bezwz. większość głosów elektorów, a ponadto spełniała takie warunki jak: urodziła się w Stanach Zjedn.,
ukończyła 35 rok życia i zamieszkiwała na teryt. Stanów Zj. od co najmniej 14 lat.
W świetle konstytucji prezydent jest ;
naczelnym dowódcą sił zbrojnych, zawiera
ra traktaty międzynarodowe za zgodą 2/3 członków Senatu, mianuje za zgodą senatu ambasadorów, konsulów, sędziów Sądu Najwyższego i urzędników federalnych,
posiada prawo łaski z wyjątkiem przypadku z postępowania impeachment,
przedkłada Kongresowi informację o stanie Unii w stosunkach z władzą ustawodawczą wyposażony w prawo veta wobec projek-
tów ustaw uchwalonych przez Kongres z kt. mógł skorzystać w term. 10 dni od daty przedłożenia mu ich do podpisu.

Comments are closed.