Wybory roku 1840 - Historia USA

Wybory roku 1840 - Historia USA

Wigowie otrząsnęli się z serii porażek wyborczych i przeszli w tych wyborach do ofensywy politycznej. Świadomi załamania się systemu partyjnego w Republice, wystawili jednego kandydata. Wybór kandydata poprzedziły długie poszukiwania. Musiał spełniać kilka podstawowych warunków, by mieć minimalne szanse na wygraną. Musiał być wojskowym i cieszyć się sławą bohatera wojennego oraz mieć pozytywny dla Pogranicza stosunek do Indian (czyt. niechęć w najgorszym przypadku). Tą osobą był generał William Henry Harrison.

Comments are closed.