ZASADA STARE DECISIS

ZASADA STARE DECISIS„Stare decisis et non quieta movere”
“let the decision stand”
(stój przy swojej decyzji i jej nie zmieniaj)
Jest ona niejako wytłumaczeniem dla sądów, dlaczego stosują precedensy. Anglicy tworząc system commom law musieli mieć jakieś potwierdzenie w doktrynie dla stosowania precedensów. Tym potwierdzeniem jest istnienie zasady stare decisis. W świetne tej zasady rolą sądów jest stanie […]

NORMA PRAWNA PRECEDENSU - – system prawny USA

NORMA PRAWNA PRECEDENSU - – system prawny USA
Wyrok w konkretnej sprawie
(Kowalski wykradł z ogródka Nowaka leżak wielofunkcyjny, sąd skazał go na 2 lata więzienia)
To jest norma indywidualna.
Tego typu wyrok może powstać w Polsce, może powstać w USA – w każdym państwie niezależnie od tego czy obowiązuje w nim system common law czy civil law. Wyrok […]

PRAWO DELIKTÓW - System prawny USA

PRAWO DELIKTÓW - System prawny USA
(ang. TORTS)
Def.: Czyny niedozwolone przez prawo cywilne.
(W odróżnieniu od przestępstw – czynów niedozwolonych przez prawo karne)
Można popełnić jeden czyn, który jest zarówno przestępstwem z punktu widzenia prawa karnego – i jest ścigany z urzędu, a zarazem jest deliktem prawa cywilnego – i jest ścigany z powództwa prywatnego, czyli osoba poszkodowana […]

System prawny USA

System prawny USA
Prawo cywilne jest ogromnym działem prawa, więc w tym wykładzie będziemy mówić tylko ogólnie na temat amerykańskiego prawa cywilnego, znajdą się tutaj bardziej szczegółowe informacje na temat pewnego działu PC, którym są delikty PC.
Dział deliktów PC jest bardzo dużym i kontrowersyjnym działem amerykańskiego PC, ponieważ w sprawach dotyczących deliktów ludzie wygrywają olbrzymie odszkodowania.
Do […]

PRAWO CYWILNE - System prawny USA

PRAWO CYWILNE - System prawny USA
Def.: Zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i prawnych.
Działy prawa cywilnego:
- Prawo rodzinne i opiekuńcze,
- Prawo własności i inne prawa rzeczowe,
- Prawo umów i zobowiązań (tu wchodzą delikty),
- Prawo spadkowe.

REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA

REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA
Prawo cywilne w USA jest regulowane w większym stopniu przez stany niż przez federację. Różni się tym od prawa karnego, normowanego zarówno przez federację jak i przez stany. W praktyce:
 Ogólne zasady dotyczące prawa cywilnego zapisane są w federalnym United States Code.
Wiemy, że kodyfikacja prawa w USA nie […]

REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA

REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA
Prawo cywilne w USA jest regulowane w większym stopniu przez stany niż przez federację. Różni się tym od prawa karnego, normowanego zarówno przez federację jak i przez stany. W praktyce:
 Ogólne zasady dotyczące prawa cywilnego zapisane są w federalnym United States Code.
Wiemy, że kodyfikacja prawa w USA nie […]

KODYFIKACJA PRAWA CYWILNEGO - System prawny USA

KODYFIKACJA PRAWA CYWILNEGO - System prawny USA
Skoro powiedzieliśmy, że na szczeblu federalnym istnieje United States Code, to musimy się dowiedzieć jak to wygląda na szczeblu stanowym. Czy istnieją kodeksy, w których zapisywane jest PC?
 Próby kodyfikacji prawa stanowego: w połowie XIX wieku David Fidel stworzył wzory kodeksów dla stanu Nowy Jork.
David Fidel był prawnikiem nowojorskim, stworzył […]

PRIVITY OF CONTRACT - System prawny USA

PRIVITY OF CONTRACT - System prawny USA
1. Podstawą odpowiedzialności była umowa, która obowiązywała między dwoma stronami (sprzedającym i kupującym).
2. Producent ponosił odpowiedzialność tylko wtedy, gdy był sprzedawcą, jako strona trzecia nie był związany umową.
3. Nie było odpowiedzialności za uszkodzenia gwarancyjne.
Zmiana tego prawa nie dokonała się na podstawie decyzji władzy ustawodawczej, ale na podstawie decyzji sądu stanowego stanu NY […]

DELIKT ZANIEDBANIA - System prawny USA

DELIKT ZANIEDBANIA - System prawny USA
3 elementy charakteryzujące niedbalstwo:
1. Obowiązek ostrożności pozwanego względem powoda (duty of care).
Chodzi tu zarówno o relację osoby fizycznej z osobą prawną (sprzedający – kupujący), jak i o relacje osób fizycznych (zwykłych obywateli).
2. Naruszenie obowiązku przez pozwanego.
3. Naruszenie to ma bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody po stronie powoda.
Np.:
- Piłeś alkohol, nie wsiadaj do samochodu, […]