DELIKT ZANIEDBANIA - System prawny USA

DELIKT ZANIEDBANIA - System prawny USA

3 elementy charakteryzujące niedbalstwo:

1. Obowiązek ostrożności pozwanego względem powoda (duty of care).

Chodzi tu zarówno o relację osoby fizycznej z osobą prawną (sprzedający – kupujący), jak i o relacje osób fizycznych (zwykłych obywateli).

2. Naruszenie obowiązku przez pozwanego.
3. Naruszenie to ma bezpośredni wpływ na wystąpienie szkody po stronie powoda.

Np.:
- Piłeś alkohol, nie wsiadaj do samochodu, (1)
- Pomimo wypicia butelki wina wsiadłeś i jechałeś, (2)
- Jechałeś i przejechałeś (3)

Delikty zaniedbania – przykłady:

- Chirurg: gdy po operacji zostawia narzędzia w ciele pacjenta,
- Gracz krykieta: uderzył mocno piłkę, przeleciała przez płot robiąc krzywdę staruszce. Staruszka pozwała klub sportowy (nie samego zawodnika). Płot był za niski – brak staranności o bezpieczeństwo pieszych.
- Robotnik: zostawia nie oznakowaną dziurę w drodze. Nawet, jeśli wpadnie w nią nietrzeźwy obywatel znamiona deliktu zostają spełnione.
- Myśliwy: postrzelenie człowieka przez przypadek.

Niedbalstwo = człowiek mógł się spodziewać negatywnych skutków swojego zachowania, ale sądził bezpodstawnie, że ich uniknie.

Comments are closed.