KODYFIKACJA PRAWA CYWILNEGO - System prawny USA

KODYFIKACJA PRAWA CYWILNEGO - System prawny USA

Skoro powiedzieliśmy, że na szczeblu federalnym istnieje United States Code, to musimy się dowiedzieć jak to wygląda na szczeblu stanowym. Czy istnieją kodeksy, w których zapisywane jest PC?

 Próby kodyfikacji prawa stanowego: w połowie XIX wieku David Fidel stworzył wzory kodeksów dla stanu Nowy Jork.

David Fidel był prawnikiem nowojorskim, stworzył dla Nowego Jorku wzory kodeksów prawa cywilnego, karnego, kodeksy postępowania cywilnego i karnego. To były wzory kodeksów –zadaniem legislatur stanowych było przyjęcie, bądź odrzucenie tej propozycji. Większość stanów przyjęła kodyfikację kk i obydwu procesów. Największy problem, z racji różnicy między systemami common law i civil law, dotyczył formy i treści kc. Więc:

 Niepowodzenie kodyfikacji prawa cywilnego.

Nie powiodła się w takim zakresie, jak miało to miejsce w przypadku kk i kodeksów procesowych.

 Obecnie 6 stanów posiada kodeks cywilny: Montana, Kalifornia, Georgia, Dakota Pn. i Pd. oraz Luizjana.

Nie ma wśród nich NY – projekt Fidela stworzony dla NY nie został tam zaakceptowany przez legislaturę stanową. Pięć pierwszych stanów przyjęło formę (wzór) – nie przepisy – te w każdym stanie są inne – Fidela. Luizjana miała kc od samego początku, wzorowany na kodeksie Napoleona.

Comments are closed.