PRAWO CYWILNE - System prawny USA

PRAWO CYWILNE - System prawny USA

Def.: Zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i prawnych.

Działy prawa cywilnego:

- Prawo rodzinne i opiekuńcze,
- Prawo własności i inne prawa rzeczowe,
- Prawo umów i zobowiązań (tu wchodzą delikty),
- Prawo spadkowe.

Comments are closed.