PRAWO DELIKTÓW - System prawny USA

PRAWO DELIKTÓW - System prawny USA

(ang. TORTS)

Def.: Czyny niedozwolone przez prawo cywilne.
(W odróżnieniu od przestępstw – czynów niedozwolonych przez prawo karne)

Można popełnić jeden czyn, który jest zarówno przestępstwem z punktu widzenia prawa karnego – i jest ścigany z urzędu, a zarazem jest deliktem prawa cywilnego – i jest ścigany z powództwa prywatnego, czyli osoba poszkodowana wnosi sprawę do sądu.

Przesłanki do zaistnienia deliktu:

- Obowiązek względem drugiej osoby,
- Niedopełnienie obowiązku (poprzez działanie lub zaniechanie),
- Związek przyczynowo-skutkowy między niewypełnieniem obowiązku a powstaniem szkody drugiej osoby,
- Szkoda drugiej osoby (celem procesu jest wykazanie szkody fizycznej lub psychicznej/moralnej. Szkodę fizyczną łatwo jest udowodnić, ale w procesach o odszkodowania pieniądze wygrywa się na szkodzie psychicznej/moralnej).

Niektóre delikty dotyczą relacji między kupującym i sprzedającym, niektóre dotyczą relacji między osobami fizycznymi. Wprowadzenie w tematykę relacji między osobą sprzedającą, kupującą i producentem: ewentualnym problemem w tej relacji może być kwestia odpowiedzialności za szkody. W XIX wieku w USA ta odpowiedzialność wynikała z zasady privity of contract.

Comments are closed.