PRIVITY OF CONTRACT - System prawny USA

PRIVITY OF CONTRACT - System prawny USA

1. Podstawą odpowiedzialności była umowa, która obowiązywała między dwoma stronami (sprzedającym i kupującym).

2. Producent ponosił odpowiedzialność tylko wtedy, gdy był sprzedawcą, jako strona trzecia nie był związany umową.

3. Nie było odpowiedzialności za uszkodzenia gwarancyjne.

Zmiana tego prawa nie dokonała się na podstawie decyzji władzy ustawodawczej, ale na podstawie decyzji sądu stanowego stanu NY w sprawie Mc Pherson v. Bucik Motor Company. Był to precedens, który zmienił rozumienie relacji między producentem a osobami fizycznymi.

Mc Pherson v. Bucik Motor Company (1916)

Pan McPherson jadąc swym nowym Buickiem już w pierwszy dzień w wyniku wady opony, która strzeliła, uległ wypadkowi (opona strzeliła „sama z siebie” pan McPherson na nic ostrego nie najechał). Właściciel auta oskarżył początkowo dealera, ale sędziowie i prawnicy stwierdzili, że najwyższa pora, by producent zaczął odpowiadać za swoje towary i wniesiono sprawę przeciwko samumu producentowi. Sytuacja była jednak skomplikowana, bo opony do Buick’a były produkowane przez jakiegoś podwykonawcę i producent próbował przenieść odpowiedzialność właśnie na niego. Sąd wytworzył wtedy delikt zaniedbania.

SN NY: “Producent odpowiada nie tylko wobec bezpośredniego kontrahenta (dealera), ale również wobec dalszego nabywcy (osoby kupującej samochód).”

Bucik MC odpowiada za zaniedbanie. Firma powinna sprawdzić opony, ponieważ istniało prawdopodobieństwo, że niesprawny opony spowodują zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Producent ma obowiązek dołożenia należytej staranności, aby jego towar był pozbawiony wad, nawet, jeśli część tego towaru jest zrobiona przez kogoś innego. W czasie tej sprawy powstał pytanie czy wszystko musi być sprawdzane? Odpowiedź brzmiała, że wszystko musi być należycie sprawdzone, ale chodzi przede wszystkim o te części, których uszkodzenia mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia człowieka.
Od tej sprawy we wszystkich stanach przywołuje się delikt zaniedbania, jest to związane oczywiście z tym, że wyrok wydał sąd nowojorski.

Comments are closed.