REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA

REGULACJA PRAWA CYWILNEGO W USA - System prawny USA

Prawo cywilne w USA jest regulowane w większym stopniu przez stany niż przez federację. Różni się tym od prawa karnego, normowanego zarówno przez federację jak i przez stany. W praktyce:

 Ogólne zasady dotyczące prawa cywilnego zapisane są w federalnym United States Code.

Wiemy, że kodyfikacja prawa w USA nie była zupełna, ale okazuje się, że jednak jakiś kodeks istnieje. Jest to właśnie United States Code: kilka ksiąg, podzielonych alfabetycznie, w których zapisywane są wszystkie ustawy federalne. Jest to zbiór bardzo obszerny. Znajdują się w nim kwestie dotyczące nie tylko prawa cywilnego, ale również karnego, administracyjnego i innych działów. Są to ogólne zasady, nie szczegółowe przepisy.

 Większość przepisów prawa cywilnego normowanych jest przez prawo stanowe.

Poszczególne stany poprzez decyzje podejmowane przez sądy lub przez stanowe legislatury decydują jak ma być normowane PC.

 Większość procesów zaczyna się i kończy na szczeblu stanowym.

Sądy stanowe stają się w tym przypadku ostateczną instancją. W rzeczywistości sądy stanowe zajmują się głównie sprawami cywilnymi, nie karnymi.

Comments are closed.