System prawny USA

System prawny USA

Prawo cywilne jest ogromnym działem prawa, więc w tym wykładzie będziemy mówić tylko ogólnie na temat amerykańskiego prawa cywilnego, znajdą się tutaj bardziej szczegółowe informacje na temat pewnego działu PC, którym są delikty PC.
Dział deliktów PC jest bardzo dużym i kontrowersyjnym działem amerykańskiego PC, ponieważ w sprawach dotyczących deliktów ludzie wygrywają olbrzymie odszkodowania.
Do tej pory mówiliśmy o prawie amerykańskim, jako prawie federalnym, omawialiśmy instytucje, które były regulowane odgórnie (tj. przez konstytucje). Dzisiaj okaże się, że prawo cywilne jest regulowane na szczeblu stanowym, nie federalnym. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich stanach, ale pewne reguły dotyczące deliktów obowiązują w większości, a niektóre nawet we wszystkich stanach.

Comments are closed.