Początki romantyzmu w Ameryce.

Początki romantyzmu w Ameryce.
Skrótowo omówiliśmy co działo się w poezji amerykańskiej w XVIII wieku. Jej głównym przedstawicielem był Philip Freneau. Poezja końca XVIII w. zdradzała już pewne tendencje preromantyczne ale robiła to jeszcze bardzo „opornie i kulawo”. Pojawiały się kluby poetyckie, szczególnie nowatorski był w tym względzie Uniwersytet w Yale – powstała tam grupa Yale […]

Realizm i powieść psychologiczna. - Literatura amerykańska

Realizm i powieść psychologiczna. - Literatura amerykańska
Realizm w literaturze amerykańskiej zaistniał nieco inaczej niż w europejskiej. Głównymi przedstawicielami i teoretykami realizmu w Ameryce byli William Dean Howells i Henry James. Do tego grona jest również zaliczany Mark Twain, mimo że duża część jego powieści jest zupełnie nierealistyczna.
Mark Twain (1835 – 1910) – właściwie Samuel Langhorne […]

Thomas.S. Elliot (1888-1965)

Thomas.S. Elliot (1888-1965)
Jego wierszy nie da się czytać bez słownika symboli i Biblii:-). Podstawowym błędem w czytaniu Elliota jest założenia, ze powinno się odnaleźć każdą aluzję mitologiczną, symboliczną czy biblijną, a to powoduje traktowanie jego utworów jak zagadek.
Urodził się w Missouri, ale cale życie spędził w Europie, stąd jest raczej postrzegany jaki poeta angielski. Przyjął […]

Ezra Pound ( 1885- 1972)

Ezra Pound ( 1885- 1972)
Bardzo fascynowała go stara literatura europejska. Otrzymał bardzo gruntowne wykształcenie, studia uniwersyteckie podjął już w wieku lat 16. Podobnie jak Elliot podjął próbę napisania doktoratu, ale po roku stwierdził że to bez sensu. Przeżywał trzy przejawy buntu: buntował się przeciwko zastanej teraźniejszości społecznej i intelektualnej, drażniła go dyscyplina akademicka w czytaniu […]

H.D. (Hildą Doolittle) (1886-1961)

H.D. (Hildą Doolittle) (1886-1961)
Jedna z bardziej znanych postaci wśród imażystów. Pound wprowadził ją w londyńskie środowisko literackie, znal ją stąd, że przez pewien okres studiował na uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie wykładał ojciec Hildy. H.D. w bardzo zdyscyplinowany sposób przyjęła to co Pound mówił o obrazie, i jako druga po Amy Lowell wiernie kultywowała ten nurt. […]

William Carlos Williams ( 1883-1963)

William Carlos Williams ( 1883-1963)
Był on przeciwstawieniem Elliota od początku do końca: nienawidził intelektualizmu w poezji, nienawidził aluzji i nawiązań literackich. Uważał, że główną tematyką wiersza powinna być codzienność – poeta powinien kawa na lawę, pisać to co widzi. Był przeciwny elitarnemu traktowaniu poezji –a na przykład Elliot uważał że poeci i ludzie czytający poezję […]

Jack London ( 1876-1916) - Literatura Amerykańska

Jack London ( 1876-1916) - Literatura Amerykańska
Urodził się jako syn wędrownego astrologa Williama Cheneya? oraz „wróżki” Flory – William porzucił ją przed urodzeniem Jacka. Ale Flora pocieszyła się osobą Johna Londona, który przekazał nazwisko jej synowi. Powodziło im się nie najlepiej, w związku z tym Jack już w młodości imał się wielu prac: pracował fizycznie, […]

SYMBOLIZM W TWÓRCZOŚCI NATHANIELA HAWTHORNE’A I HERMANA MELVILLE’A

SYMBOLIZM W TWÓRCZOŚCI NATHANIELA HAWTHORNE’A I HERMANA MELVILLE’A
Symbolizm był reakcją na transcendentalizm, na uczucie wyczerpania się i wypalenia tego nurtu. Mówiliśmy o Emersonie, że miał bardzo optymistyczne podejście do życia, które potem samo życie zweryfikowało. W końcu uległ walkom wewnętrznym i przestał opowiadać tak optymistycznie o świecie, o przyrodzie i o naturze człowieka. Tak było […]

Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864)

Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864)
Do swoich przekonań symbolicznych doszedł przez negatywne doświadczenie z transcendentalizmem. Usiłował mieszkać na „Brook Farm”, czyli w transcendentalnej komunie stworzonej przez przedstawicieli tego nurtu. Stwierdził jednak, że to nie jest życie dla niego. Zanim zrezygnował poznał tam miłość swojego życia – swoją żonę – Sofię Peabody, która przez długi czas próbowała […]

Herman Melville (1819 – 1891)

Herman Melville (1819 – 1891)
Był nieco młodszy od Hawthorne’a. Bardzo cenił jego twórczość, mówił o Hawthornie „geniusz”. Bardzo wcześnie stracił ojca. Pływał na statkach handlowych dopóki się bogato nie ożenił. Dzięki temu kupił sobie farmę w Massachusetts gdzie do końca życia poświęcił się pisarstwu. Mellvile większość swojej twórczości realizował w formie wprawek pisarskich. Poruszał jakiś […]