H.D. (Hildą Doolittle) (1886-1961)

H.D. (Hildą Doolittle) (1886-1961)
Jedna z bardziej znanych postaci wśród imażystów. Pound wprowadził ją w londyńskie środowisko literackie, znal ją stąd, że przez pewien okres studiował na uniwersytecie w Pensylwanii, gdzie wykładał ojciec Hildy. H.D. w bardzo zdyscyplinowany sposób przyjęła to co Pound mówił o obrazie, i jako druga po Amy Lowell wiernie kultywowała ten nurt. Udało jej się również stworzyć dobry wiersz na podstawie prostego obrazu pozbawionego jakichkolwiek upiększeń – to byla jedna z warstw jej twórczości. Drugą warstwą było jej pisanie o poruszaniu tożsamości poetyckiej przez kobietę-poetkę stąd dużo nawiązań i odwołań do Safony, której wiersz tłumaczyła ( ale na swój sposób, dodając swoją interpretację). Z tego wynikało zainteresowanie feministek jej osobą, została okrzyknięta pierwszą współczesną poetką piszącą o tożsamości poetki-kobiety. Kobiecość ,poezja oraz macierzyństwo - to połączenie fascynowało H.D.
Kolejną z fascynacji była wojna – H.D. napisała trylogię wierszy wojennych opisujących wydarzenia z czasu I wojny światowej, która bardzo silnie odcisnęła się na jej psychice ( wtedy zginął jej brat). W 1913 Hilda wzięła ślub z jednym z imażystowskich poetów Richardem Aldingtonem ( 1892-1962) – prawdopodobnie było to małżeństwo zaaranżowane przez Pounda, który uważał, że jedność ich umysłów jest tak duża, że ślub to jeszcze bardziej podkreśli. Aldington bardzo ostro ją zdradzał, co było źródłem jej dużego cierpienia. Okres wojenny był dla Hildy szczególnie trudny: mąż ją zdradzał, była w ciąży i bardzo chorowała, brat zginał, więc jej wszystkie negatywne doświadczenia odcisnęły się na jej poezji i podmiocie lirycznym – kobiety-poetki, która bardzo cierpi.
Kolejną grupą fascynacji był mistycyzm i mitologia. Następstwem nowatorstwem Hildy był fakt, że z powodu wszystkich tych nieszczęść zaczęła leczyć się u psychiatry, ale nie u byle kogo tylko u samego doktora Zygmunta Freuda. Może to i pomogło pozbierać się jej z dołka, ale w efekcie ubocznym dużo poglądów Freuda znalazło odzwierciedlenie w poezji H.D.

Comments are closed.