Margaret Fuller ( 1810-1850)

Margaret Fuller ( 1810-1850)
Była pierwszą feministką, zajmowała się problemem przypasowania kobiet i mężczyzn do różnych ról społecznych. Traktuje o tym jej esej The Great Lawsuit: MAN versus MEN, WOMEN versus WOMEN ( 1843). W eseju Women in the Nineteenth Century (1845) pisala o prostytucji: nie jest to zjawisko spolecznie gorszące, ale przede wszystkim świadczy o tym , że spoleczeństwo w niesprawiedliwy sposób stara się zepchnąć kobiety w takie a nie inne role społeczne. Fuller była również wydawcą czasopisma The Dial, które publikowało prace transcendentalistów.

Comments are closed.