Zjawisko imperialnej prezydentury - Polityka zagraniczna USA

Zjawisko imperialnej prezydentury - Polityka zagraniczna USA
- nazwisko utożsamiane z tym pojęciem – Artur Schlesinger jr. (jest autorem tego pojęcia, historykiem amerykańskim, pełnił funkcje doradcze za administracji Kennedy’ego, żyje do dzisiaj)
-pojęcie pojawiło się na początku lat 70-tych (kadencja Nixona) wraz z książką „The Imperial Presidency” (z 1973r, Schlesingera właśnie). Książka do tej pory […]

Departament Skarbu - Polityka Zagraniczna USA

Departament Skarbu - Polityka Zagraniczna USA
– pozostaje ważną jednostką w kontekście polityki zagranicznej,
-jedną z jego istotnych komórek jest Office of International Affairs. Na jego czele stoi jeden z podsekretarzy skarbu. Jednostka odpowiada za wszystkie działania Stanów Zjednoczonych odnośnie polityki monetarnej. Urzędnicy tego biura są odpowiedzialni za formułowanie szczegółów, wytycznych odnośnie stanowiska USA w takich […]

Departament Handlu - Polityka Zagraniczna USA

Departament Handlu - Polityka Zagraniczna USA
-odpowiedzialny za handel stanowy oraz handel zewnętrzny Stanów Zjednoczonych z innymi państwami.
-reguluje wszystkie sprawy związane z eksportem i importem towarów do USA
-departament ten posiada przedstawicielstwa w 80 krajach na całym świecie (attache) i dzięki temu koordynuje politykę handlową.
-2 powody dla których ten departament jest ważny:
• Od lat 70-tych Stany Zjednoczone mają […]

Departament Rolnictwa - Polityka Zagraniczna USA

Departament Rolnictwa - Polityka Zagraniczna USA
-odpowiedzialny za wymianę handlową w obszarze rolnictwa
-posiada przedstawicielstwa w 130 krajach(specjalni attache amerykańscy zajmujący się wymianą w obrębie tej branży),ta wydzielona grupa przedstawicieli nosi nazwę Foreign Agriculture Service.
-działania:
1. wspieranie amerykańskiego eksportu
2. ustalanie wymogów (limitów, kwot, jakości) dot. towarów importowanych
3. obsługa pomocy żywnościowej USA dla krajów ubogich
Ważną kwestią są tutaj działania w ramach tzw. […]

Wymiar psychologiczny - Polityka Zagraniczna USA

Wymiar psychologiczny - Polityka Zagraniczna USA
-można by tutaj zaliczyć wszystkie pozostałe kwestie, które nie weszły do wyżej wymienionych
-wymiar ten można też nazywać polityką informacyjną lub polityką propagandową USA
-cel – wytwarzanie własnego, korzystnego obrazu u odbiorców (adresatów). Jest to dość uniwersalny schemat działania.
-praktyka w tym zakresie - od końca II wojny światowej St.Zjedn. prowadzą […]

działalność pozarządowa - Polityka Zagraniczna USA

działalność pozarządowa - Polityka Zagraniczna USA
Z historii znamy instytucję która realizowała i nadal realizuje działania informacyjne. W 1949 r. powstał National Comitee for a Free Europe założony przez imigrantów z Europy Środkowej. Była to pozarządowa organizacja, której zadaniem było promowanie zasad demokratycznych w krajach opanowanych przez komunizm. W jej strukturze istniała jednostka odpowiedzialna za informację, […]

działalność rządowa w ramach wymiaru psychologicznego: - Polityka Zagraniczna USA

działalność rządowa w ramach wymiaru psychologicznego: - Polityka Zagraniczna USA
Podsekretarz Stanu ds. dyplomacji publicznej (public diplomacy)
- działalność stricte polityczna
- do 2001 koncentrowała się głównie na Europie, po zamachach 11 września programy nakierowano także na kraje muzułmańskie (akcje radiostacji arabskich finansowane są przez Amerykanów, dziennikarze arabscy korzystają z amerykańskiego sprzętu). Wszystko te działania zmierzają […]

działania dodatkowe - Polityka Zagraniczna USA

działania dodatkowe - Polityka Zagraniczna USA
-działalność telewizyjna – Amerykanie starają się stworzyć amerykańską wersję Al.-Arabiji i Al-Jazeery – finansowane i wyposażone przez nich
-akcje internetowe tak jak tak przed atakiem na Irak – serie maili do wysokich urzędników z otoczenia Saddama z propozycją wypowiedzenia posłuszeństwa dyktatorowi.
-także dość banalne działania jak zrzucania ulotek na miasteczka irackie

REALIZM - Polityka zagraniczna USA

REALIZM - Polityka zagraniczna USA
Hans Morgenthau – dla realizmu tym, co powoduje działalność państwa jest interes narodowy. Kluczową kategorią jest „power”: siła, władza .
Nie istnieją w praktyce uniwersalne normy postępowania. W praktyce normy moralne nie mają zastosowania do spraw międzynarodowych.
Theodore Roosevelt: „jeśli miałbym wybierać między polityką krwi i żelaza a polityka flaków […]

IDEALIZM - Polityka zagraniczna USA

IDEALIZM - Polityka zagraniczna USA
Koniecznie trzeba tutaj pamiętać o Wilsonie, na pewno nie pierwszy prezydent, który starał się idealizm stosować, ale był pierwszym, który czynił to tak konsekwentnie – dlatego wręcz używa się też nazwy „wilsonizm”, równoważnej idealizmowi.
Definiujemy ten prąd wymieniając założenia filozoficzne: kluczowymi zagadnieniami są
1) normy moralne mają zastosowanie do postępowania […]