Polityka wojskowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Polityka wojskowa - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-konstytucyjny zapis : „Congress declares, President makes” (Prezydent jak główno dowodzący armią Art.2)
-o uprawnieniach wojennych mówiła m.in. „Wars Power Resolution” z listopada 1973r.
• kwestia użycia sił zbrojnych : prezydent może wysyłać żołnierzy amerykańskich bez zgody Kongresu tylko na najwyżej 60 dni
W wyjątkowych sytuacjach – limit 60 dni może zostać przedłużony o 30 dni (w sumie te 90 dni – to jest już maksimum). Za wyjątkowe sytuacje uznano m.in. konieczność bezpiecznego wycofania żołnierzy z terenu konfliktu, ewakuację mieszkańców, ochronę mienia. Gdy limit 90 dni się kończy a żołnierze muszą pozostać – prezydent musi uzyskać wyraźną zgodę Kongresu (w formie ustawy)

• koleją kwestią uregulowaną w ustawie stała się polityka informacyjna. 48 godzin to czas, w którym prezydent musi poinformować liderów Kongresu o podjętych działaniach.

Od 1973r do dzisiaj ustawa ta nie była nowelizowana, ani razu też nie była zaskarżana do Sądu Najwyższego. Mimo że różnie wygląda sprawa z jej realizacją w praktyce. Jej najsłabszym punktem jest kwestia informowania Kongresu. Różnie obywa ze skrupulatnością, często mają miejsce opóźnienia,. Nie rzadko informacje o rozpoczętych działaniach wypływają dzięki prasie lub po wielokrotnych zapytaniach członków Kongresu. Z cała pewnością przestrzegana pozostaje zasada limitu 60+30dni jeżeli chodzi o użycie wojsk.

Comments are closed.