William Carlos Williams ( 1883-1963)

William Carlos Williams ( 1883-1963)
Był on przeciwstawieniem Elliota od początku do końca: nienawidził intelektualizmu w poezji, nienawidził aluzji i nawiązań literackich. Uważał, że główną tematyką wiersza powinna być codzienność – poeta powinien kawa na lawę, pisać to co widzi. Był przeciwny elitarnemu traktowaniu poezji –a na przykład Elliot uważał że poeci i ludzie czytający poezję to taki zamknięty krąg wtajemniczenia a reszta pospólstwa nie ma do tego towarzystwa wzajemnej adoracji dostępu. Wlilliams aż się pienił, gdy o tym słyszał i gdy o tym mówił – uważał, że poezja ma być dla każdego i traktować o rzeczach codziennych. Stąd też Williams najsłynniejszy swój wiersz napisał o czerwonych taczkach, które stoją w ogrodzie: Red Wheelbarrow - taczki sobie stoją w tum ogrodzie i koniec, kropka, żadnych aluzji dodatkowych, żadnych podtekstów. Zafascynował się fotografią i malarstwem stąd bardzo precyzyjne obrazy, które tworzył w swoich wierszach. O Elliocie napisał kiedyś tak: „Nasza praca jako poetów została na pewien czas wstrzymana przez ten podmuch geniuszu Elliota, który znowu oddal poezję akademikom – nie umieliśmy mu na to odpowiedzieć”

Prowadził bardzo proste i skromne życie, z zawodu byl lekarzem pediatrą. Wena nawiedzała go w różnych miejscach i o różnym czasie, więc większość swoich wierszy zapisał na bloczkach recept – nie wszystkie przetrwały, część pewnie została zrealizowana w aptekach:-). Napisał wiele opowiadań, w których opisywał perypetie wiejskiego lekarza, opowiadania byly bardzo realistyczne np. o tym jak wybrał się do chorego dziecka, a to dziecko tak bardzo balo się lekarza, że go pogryzło:-)). Pisywał również eseje, najsłynniejszy nazywał się “In the American Grain” – poszukiwał w nich amerykańskich korzeni i amerykańskiej tożsamości, american identity. Tu widać kolejne przeciwieństwo do Elliota, który korzeni literackich poszukiwał w Europie, a Williams uważał, że amerykańska literatura ma swoją tożsamość i należy jej poszukiwać w miejscu powstania.

W.C. Williams to nie tylko prostota. Stworzył bardzo skomplikowaną teorię, która powinna rządzić metrum wiersza i dwa bardzo ważne terminy: triadic line - ważniejszy, variable foot – prostszy, chodzi o to że stopa czyli jednostka metryczna w wierszu nie musi składać się z takiej samej ilości sylab. Wersy i linie w wierszu powinny być raz krótsze, raz dłuższe, a ma wynikać to z nastroju wiersza.

Comments are closed.