Zwierzchnictwo nad egzekutywą - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -

Zwierzchnictwo nad egzekutywą - Rola prezydenta w polityce zagranicznej -
-zapis konstytucyjny : całość władzy wykonawczej należy do prezydenta,
-prezydent jest najwyższym urzędnikiem, stoi na czele aparatu administracyjnego, pod sobą ma dziesiątki agend federalnych ( a wśród nich te, które są odpowiedzialne za politykę zagraniczną – ale o tym na wykładzie o departamentach i wywiadzie)
Przywództwo legislacyjne
-większość projektów ustaw to inicjatywy pochodzące od władzy wykonawczej
-ważna instytucja – weta prezydenckiego (wobec każdej ustawy z wyjątkiem budżetowej). Ustawodawstwo dotyczące polityki zagranicznej należy do najrzadziej wetowanej kategorii ustaw; np. podczas drugiej kadencji Trumana – 14 ustaw dot. tej materii zostało zawetowanych, druga kadencja Clintona – żadna. Porównując pozostałe dziedziny sprawa użycia weta przez prezydenta przedstawia się następująco – od najczęściej wetowanych:
1. ustawy prywatne
2. polityka ekonomiczna
3. zasoby naturalne, transport
4. polityka społeczna
5. polityka zagraniczna i obronność
6. najrzadziej wetowane są ustawy związane z rolnictwem

Comments are closed.