JERZY WASZYNGTON

JERZY WASZYNGTON
Na pierwszego prezydenta jednogłośnie zostaje wybrany jeden z czołowych federalistów Jerzy Waszyngton, który 30 kwietnia 1789 złożył przysięgę prezydencką w Nowym Jorku – w owym czasie tymczasowej stolicy Stanów Zjednoczonych. Sprawował swój urząd przez dwie kadencje w latach 1789 – 1797.
Waszyngton był zwolennikiem silnej władzy wykonawczej i starał się nadać swojemu urzędowi dostojeństwo porównywalne […]

Okresy w dziejach najnowszej Francji

Okresy w dziejach najnowszej Francji
1. Monarchia ograniczona -1789-1792
2. I Republika -1792-1804
Okresy w dziejach I Republiki
a/ rządy Konwentu od 09.1792 do 10.1795
b/ dyktatura jakobińska 2.06.1793 –
27.07.1794
c/ rządy Dyrektoriatu 27.10.1795 - 9.11.1799
d/ republika konsularna 11.1799-
18.05.1804
3. I Cesarstwo - 1804 – 1814
4. Monarchia ograniczona […]

żyrondyści i jakobini

żyrondyści i jakobini
Żyrondyści reprezentowali bogatą burżuazję, byli zwolennikami liberalizmu, prymatu jednostki nad zbiorowością, nienaruszaln. własności prywatnej, nieingerencji państwa w sferę gospodarki oraz decentralizacji zarządu.
Jakobini rekrutowali się z warstwy drobnomieszczańskiej i inteligencji, byli bardziej radykalni od żyrondystów. Przeważali wśród nich demokraci nad liberałami, kierowali się egalitaryzmem i doceniali rolę scentralizowanego państwa, kt. dla […]

kompetencje Rady Stanu:

kompetencje Rady Stanu:
Była ciałem usytuowanym między narodem, a rządem. Powołana w 1799. Kompet.miały char. opiniodawczy i doradczy. Taki char. nadał Napoleon RS w zakr. ustawodawstwa – opiniowanie i redagowanie projektów ustaw oraz rozporządzeń admin. Ponadto, pełniła funkcję najwyższego sądu admin., rozpatrującego odwołania od sądów aministr. I instancji – rad prefekturalnych. W następstwie dalszej ewolucji ustaliły […]

William Carlos Williams 1883-1963

William Carlos Williams 1883-1963
Uważał, że przedmiotem poezji powinny być rzeczy proste i powinno się ją pisać prostym językiem. Według niego T.S. Elliot wyrządził poezji dużą krzywdę. Sprzeciwiał się.
„Czerwone taczki” („The Red Wheel Barrow”) Widać tu imagistowską prostotę, jest to jego najbardziej znany wiersz właściwie manifest przeciwko zawikłanym aluzjom, odniesieniom; trzeba przekazać to co się […]

Wallace Stevens 1879-1955

Wallace Stevens 1879-1955
Jego twórczość przeszła duża ewolucję – od zafascynowania imagizmem do jego negacji. Po imagistowskim „Harmonium” z 1923r. odchodzi od tego nurtu. Całą filozofię twórczości opiera na fascynacji twórczą rolą wyobraźni, wyobraźni jako sposobu patrzenia na świat. Otaczająca nas rzeczywistość to synteza oczekiwań i przetworzenia świata przez wyobraźnię – nie wierzył w jedno obiektywne […]

FUGITYWIŚCI – THE FUGITIVES

FUGITYWIŚCI – THE FUGITIVES
Była to grupa twórców zafascynowanych przeszłością, działająca w latach 20tych, w czasie kiedy przemijała już tradycyjna, sentymentalna poezja, ale też po eksperymentach Elliota i Pounda.
Tworzyła się od 1915r. w Nashville, w czasie spotkań w domu Sidneya Hirscha, sportowca, modela, studenta lokalnej uczelni i „jednego z siedmiu mędrców świata”. Spotykali się tam studenci […]

THE OBJECTIVISTS

THE OBJECTIVISTS
Wcale nie zakładali obiektywizmu poezji. Uważali, że wiersz jest obiektem niezależnym od poety, autonomicznym.
Dzieło sztuki powinno być całkowicie autonomiczne, nawet w stosunku do twórcy.
Publikowali w czasopiśmie „Poetry”, w 1932r. wydali antologię „An „Objectivists” Anthology”, obok obiektywistów były tam też wiersze Ezry Pounda jak i T.S.Elliota.
Louis Zukofsky 1904-1978
Pochodził z Europy Środkowej, był Żydem […]