THE OBJECTIVISTS

THE OBJECTIVISTS

Wcale nie zakładali obiektywizmu poezji. Uważali, że wiersz jest obiektem niezależnym od poety, autonomicznym.
Dzieło sztuki powinno być całkowicie autonomiczne, nawet w stosunku do twórcy.
Publikowali w czasopiśmie „Poetry”, w 1932r. wydali antologię „An „Objectivists” Anthology”, obok obiektywistów były tam też wiersze Ezry Pounda jak i T.S.Elliota.

Louis Zukofsky 1904-1978
Pochodził z Europy Środkowej, był Żydem (raczej jego rodzice wyemigrowali z dzisiejszej Litwy)
W utworze „Recencies in Poetry” zawarł credo całego ruchu. Nie tylko wiersz jest czymś niezależnym, ale i pojedyncze słowo ma swoje odrębne znaczenie. Zakłada autonomiczność dzieła, ale też z drugiej strony liczy się też sam proces twórczy, jest sednem.

„To My Brother Paul”
„A” - 800-stronnicowy poemat, pisał go przez 50 lat.

Charles Reznikoff 1894- 1976

Nurt „Urban Images” – łączył imagizm z opisywaniem miejskich realiów.
„Depression” – zawarł tam realizm miasta – problemy społeczne, niszczycielska cywilizacja, wiersz z tezą

Był prawnikiem i właścicielem kancelarii, wplatał case’y do swych utworów, tak się stało w wierszu „Testimony” Uważał zresztą że problemy społeczne powinny być tematyką poezji.

George Oppen 1908-1984

Zgubny wpływ cywilizacji, mechanizacji i urbanizacji.
„Somebody’s Lawn” – najbardziej znany jego wiersz. Trawnik jest tu symbolem zniszczenia prawdziwej przyrody.

Do swej twórczości wplatał (podobnie jak dwóch poprzednich) wiele motywów z filozofii i tradycji żydowskiej

Comments are closed.