Wątek detektywistyczny - Edgar Alan Poe

Wątek detektywistyczny - Edgar Alan Poe
Kolejnym rodzajem utworów, które Edgar Alan Poe pisywał, są opowiadania detektywistyczne. Był człowiekiem bardzo inteligentnym, więc dochodzenie do motywów zbrodnii metodą dedukcji, a potem tworzenie opowiadań, które jest zaskoczeniem dla czytelnika nie było dla niego żadnym wyzwaniem. Najsłynniejsze jego opowiadania detektywistyczne to np. The Purloined Letter, The Gold Bug, The Murder in the Rue Morgue – jedno z najbardziej znanych i najslynniejszych czy The Masque of the Red Death.

Poe stworzył postać detektywa o porażającej inteligencji, który nazywał się Auguste Dupine - rozwiązywał on rozmaite zagadki intelektualne metodą dedukcji – na zasadzie kojarzenia na pozór mało istotnych szczegółów. Jego historię opowiada czytelnikom narrator, który jest równocześnie jego pomocnikiem i asystentem, znacznie młodszym, jest nim zafascynowany i równocześnie jest jego najlepszym przyjacielem. Jest to kolejna ironia losu w stosunku co do Poe, bo ten sam schemat zastosował Artur Conan Doyle, który był pisarzem późniejszym. Ironia jest tu głębsza, gdyż Poe w swojej działalności krytyczno-literackiej pisał do „Southern Literary Messenger” i „Burton’s Gentelmen’s Magazine”, poświecił dużo miejsca sprawie plagiatu – oskarżał o to osoby powszechnie szanowane i lubiane przez krytykę więc narobil sobie tym samym bardzo wielu wrogów. Pewnego krytyka, Griswolda, Poe oskarżał go o serię plagiatów w swoich esejach krytyczno literackich. Girswold bardzo się na niego zawziął, fabrykował listy podpisane nazwiskiem Poe, po to , aby przedstawić go w niekorzystnym świetle i skompromitować. Poe również wielokrotnie na lamach „Southern Literary Messenger” udowadniał popełnienie plagiatu Henry’emu Wadsorth’owi Longfellow.

Wielokrotnie w utworach Edgara Alana Poe rzeczywistość, której jesteśmy w stanie doświadczyć, okazuje się tylko złudzeniem, stąd ta rozmyta granica między fikcją a rzeczywistością – wynika to z jego filozofii i konstrukcji opowiadań. Według Poe tą rzeczywistość jesteśmy w stanie doświadczyć tylko i wyłącznie intuicją – spotyka nas to na granicy snu i wyobraźni.

Fascynowało go też zniszczenie i totalna destrukcja np. w The Fall of the House of Usher na końcu rozpada się cały dom, co również jest dwuznaczne – upada również cala rodzina . Destrukcja fizyczna bardzo często pojawia się w jego utworów.

Comments are closed.