Kwestia Afryki Północnej: FRANCJA

Kwestia Afryki Północnej:
1950 – Początek niepokojów w tym rejonie.
Tunezja:
1) 1952 – W Tunisie starcia z oddziałami partyzanckimi, które zaatakowały majątki Francuzów.
2) 1954 – Uznanie autonomii Tunisu
3) 20 marca 1956 – Podpisanie z Habibem Bourguibą porozumienia o niepodległości Tunisu (ciekawostka ode mnie – jeszcze kilka lat port w Bizercie pozostawał pod kontrolą francuskiej marynarki).
Maroko:
1) Panowanie sułtana Mohammeda V, nie uznawanego […]

skrót informacji (najważniejsze które trzeba znać): Francja

skrót informacji (najważniejsze które trzeba znać): Francja
1) Proklamowanie 2 września 1945 Demokratycznej Republiki Wietnamu przez Ho Chi Minha. Było to możliwe, dlatego, że po klęsce Francji w 1940 rząd Vichy był na tyle bezsilny, że pozwolił Japończykom na zajęcie tego terytorium. Powstała silna partyzantka walcząca z Japońcami z Ho na czele, która dążyła do […]

Pierwsze wybory po zmianie ordynacji: Francja

Pierwsze wybory po zmianie ordynacji: Francja
• Unia Na Rzecz Republiki (gauliści) – 189 mandatów – ich największe zwycięstwo
• Chadecja – jeszcze wtedy 57 mandatów
• Komuniści – 10 mandtów.
Zgromadzenie Narodowe Po zebraniu się wybrało de Gaulle’a na prezydenta. Potem wybory były powszechne. Premierem został jego współpracownik Michel Debré (skąd my znamy tego pana ). V Republika przyniosła stabilizację. […]

Scena polityczna: Francja

Scena polityczna: Francja
Zmiana ta wpływa na polaryzację sceny politycznej na lewicę i prawicę. Nadal jest rozdrobnienie partyjne, ale są partie prawicy, albo lewicy. Ofiarą ordynacji pada chadecja, stopniowo słabnąca. Zniknęła jako partia w latach siedemdziesiątych.
Prawica. Powstaje nowa siła polityczna – gauliści. Przyjmują oni różne nazwy:
Do 1968 r. – Unia dla Nowej Republiki
Od 1968 r. […]

Wystąpienia studenckie w maju 1968 r.: Francja

Wystąpienia studenckie w maju 1968 r.: Francja
1) Główne przyczyny – Gwałtowny wzrost liczby studentów w 1968 r. w efekcie powojennego wyżu demograficznego, możliwość dostania się na studia na podstawie zdanej matury. W 1945 r ok. 700 tys. studentów. W 1972 ok. 3.7 mln. Konflikt pokoleniowy – wychowywanie w zupełnie innych warunkach. Skostnienie uniwersytetów.
2) Pierwszy zwiastun […]

Podstawy ustrojowe V Republiki: Francja

Podstawy ustrojowe V Republiki: Francja
• 28 września 1958 – przyjęcie przygotowanego przez de Gaulle’a projektu konstytucji
• 1962 - nowelizacja konstytucji – wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenckich
Przegląd postanowień konstytucji:
 Głową państwa prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 7 lat
 Brak odpowiedzialności politycznej prezydenta przed parlamentem (jest tylko konstytucyjna)
 Prezydent ma prawo rozwiązywać Parlament (dość często się z tego korzysta)
 Prezydent zwierzchnikiem władzy […]

Prezydentura de Gaulle’a a rozpad imperium kolonianego:

Prezydentura de Gaulle’a a rozpad imperium kolonianego:
1) Rozpoczęcie rządów od wyjazdu do Afryki i wypowiedzenie tam wieloznacznych słów: „Zrozumiałem was”. Wobec armii nie wyciągnął konsekwencji, czym ją trochę uspokoił. Słowa te każdy brał do siebie i inaczej rozumiał. Taka była maniera generała. Przy braku dokładnie przemyślanych planów nie dzielił […]

Prezydentura d’Estainga:

Prezydentura d’Estainga:
Wybory wygrywa d’Estaing. Nie był on gaullistą, przewodził partii Niezależnych Republikanów, luźno związanych z gaullistami. Z poglądów ekonomicznych był raczej liberałem. Jego prezydentura to we Francji czas kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 1974 i dwóch kryzysów paliwowych.
Wprowadza rewolucję w ustawodawstwie w duchu liberalnym, m. in.:
1) Obniżenie progu pełnoletniości do 18 lat. Zmieniało to scenę polityczną.
2) Liberalizację […]

Dziś Francja stoi przed dużymi wyzwaniami:

Dziś Francja stoi przed dużymi wyzwaniami:
1) Przezwyciężenie notorycznego deficytu ubezpieczeń społecznych związanego za starzeniem się społeczeństwa. Na alarm zaczęto bić na początku lat 90 – tych. Francuzi prowadzili jednak od lat probują temu zapobiegać prowadząc bardzo konsekwentną politykę prorodzinną. System aborcji się nie zmienił, ale kobieta, która zajdzie w ciążę dostaje pieniądze – zasiłek, pod warunkiem […]

III kadencja parlamentu IV Republiki: Francja

III kadencja parlamentu IV Republiki: Francja
Rozpoczyna się w styczniu 1956 od wyborów (6 stycznia). Podobnie jak w poprzednich wyborach okazuje się, że najsilniejszą partią są komuniści. Wyniki:
• komuniści - 144 mandaty, co łącznie z 6 mandatami im pokrewnych ugrupowań dawało 150 głosów
• Socjaliści 96 mandatów
• chadecy 73 mandaty
• radykałowie 58 (jakiegoś) i 14 (Fora)
• socjaliści François Mitteranda 19
• 83 […]