5 zasad na których opiera się ustrój RFN

5 zasad na których opiera się ustrój RFN
Władzę suwerenną sprawuje naród przez swoich przedstawicieli w zakresie władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. Niemiecka demokracja jest demokracją walczącą, co polega na tym… (tu pani dr zapytała, na czym to polega, a po tym jak zapadła cisza na Sali… zapytała czy jesteśmy ze stosunków międzynarodowych a po nieśmiałym potwierdzeniu stwierdziła” no dobra…”), istnieją mechanizmy zabezpieczające przed dominacją jednej partii, mechanizmy obronne przeciw tyranii i totalitaryzmowi. Te środki ochronne to 5 zasad, których nie można zmienić. Ustawa przewiduje, że w przypadku naruszenia tych zasad każdy Niemiec ma prawo do oporu czynnego.
Status państwa ma cała federacja a także poszczególne landy. Istnieje podział zadań – landy są odpowiedzialne przede wszystkim za swoją administrację.
Głową państwa jest prezydent, ale jego władza jest niewielka. Władzą wykonawczą kieruje kanclerz, który kieruje rządem i jest odpowiedzialny przed Bundestagiem.
Trudno jest obalić kanclerza – do tego potrzebne jest konstruktywne votum nieufności, czyli wyłonienie rządu alternatywnego.
Parlament jest dwu-izbowy Bundesrat – izba wyższa – wyłaniana przez rządy poszczególnych landów a Bundestag w wyborach powszechnych.
Obywatel niemiecki oddaje dwa głosy.
Pierwszy głos to ordynacja większościowa – 328 jednomandatowych okręgów wyborczych . Głosuje się na wybranego kandydata
Drugi głos to głosowanie w wyborach proporcjonalnych z 5% progiem, tu głosuje się na konkretną partię.
28 kwietnia 1949 r. podpisano Statut Zagłębia Ruhry – powstał międzynarodowy zarząd Zagłębia Rury, w którym RFN miało jedynie status obserwatora.
12 maja 1949 r. okupanci ogłosili Statut Okupacyjny Niemiec, mówiący o zasadach okupacji.

Pierwsze wybory do Bundestagu odbyły się 14 sierpnia 1949 r. Wygrało CDU/CSU - 31% głosów, SPD 29%, FDP 11% , komuniści 5%, resztę podzieliły pomiędzy siebie mniejsze partie.
20 września 1949 r. powstał rząd koalicyjny CDU/CSU z FDP i DP (sezonowa partia) i w ten sposób powstała Republika Federalna Niemiec. Pierwszym kanclerzem został Konrad Adenauer, zaś prezydentem Theodor Heuss. Pani dr tego nie podała, ale za oficjalną datę powstania RFN uznaje się 23 maja 1949 r.
Życie polityczne RFN zostało zdominowane przez trzy partie CDU/CSU, FDP i SPD. Języczkiem uwagi było FDP, bo to oni udzielali poparcia chadekom lub SPD tworząc rząd. Cechą systemu RFN była stabilność

Comments are closed.