Niemcy po II WŚ - Radziecka strefa okupacyjna

Niemcy po II WŚ - Radziecka strefa okupacyjna
Radziecka strefa okupacyjna rozwijała się w zupełnie innym kierunku, Na czele Partii komunistycznej stanął Walter Ulbricht. Inną ważną postacią był Wilhelm Pieck. We władzach lokalnych początkowo komuniści trzymali się w cieniu i nie zajmowali kierowniczych stanowisk, aby zachować pozory demokracji. Krokiem ku wyeliminowaniu przeciwników było powołanie jednolitego bloku faszystowskiego, do którego miały wejść wszystkie partie
W latach 1945 – 1947 przeprowadzono bez odszkodowania parcelację majątków ziemskich i nacjonalizację przemysłu. Jednak popularność komunistów spadała ze względu na rabunkową politykę ZSRR i wywożenie wszystkiego, co miało jakąkolwiek wartość, choć nie musiało być przydatne w Ojczyźnie Komunizmu.
W kwietniu 1946r. komuniści zjednoczyli się z socjaldemokratami i powstała Socjalistyczna Partia Jedności (SED) z Ulbrichem na czele.

Comments are closed.