Wyroki śmierci: - Niemcy po II WŚ

Wyroki śmierci: - Niemcy po II WŚ

H. Goring, W. Keitel, Hans Frank, Wilhelm Trick, Martin Bormann (zaocznie), Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Artur Seyss- Inquart, Joachim von Ribbentrop
— wszyscy przez powieszenie Goring popełnił samobójstwo.

Wielu zbrodniarzy uciekło spod stryczka, bo na przykład byli potrzebni aliantom.

W okupowanych Niemczech najwcześniej w strefie amerykańskiej rozpoczęła się współpraca z władzami lokalnymi. Tworzono jednostki samorządu terytorialnego, odbyły się wybory do parlamentów krajowych, którym przyznano na razie głos doradczy. Powstawały administracje ogólne w strefach lokalnych. Najbardziej śmiało poczynali sobie „dzielni Francuzi” , którzy ustępowali tylko Rosjanom w rządach silnej ręki na terenie Niemiec.

Comments are closed.