ZAWYŻENIE LUB ZANIŻENIE SKŁADKI

ZAWYŻENIE LUB ZANIŻENIE SKŁADKI

Płatnik składek, który nieprawidłowo ustali liczbę ubezpieczonych lub grupę działalności, co spowoduje:
• zaniżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie ustalić stopę procentową na cały rok składkowy na podstawie prawidłowych danych oraz zapłacić zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę,
• zawyżenie stopy procentowej składek - po stwierdzeniu nieprawidłowości zobowiązany jest ponownie ustalić stopę procentową na cały rok składkowy na podstawie prawidłowych danych.
W każdym z tych przypadków płatnik składek zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej korekty dokumentów rozliczeniowych.

Comments are closed.