Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy
Odszkodowanie to należy się pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Wysokość odszkodowania zależy od stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu. Wartość odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ustala minister pracy i polityki socjalnej.
Odszkodowania powypadkowe finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z funduszy zakładów pracy

Comments are closed.