KWESTIA MURZYŃSKA - Społeczeństwo amerykańskie

KWESTIA MURZYŃSKA - Społeczeństwo amerykańskie

Okres lat 60 i 70 tych jest bardzo istotny, gdyż wtedy nastąpił największy w całej XX-wiecznej historii kryzys miast amerykańskich, od tego czasu nastąpiły duże zmiany: wzrost SP dokonywał się aż do współczesności, i jest to cały czas tendencja wiodąca. Współcześnie podział terenów zurbanizowanych na strefy miejskie i podmiejski jest już mało wyraźny.
Emigracja do USA została zahamowana po I wojnie światowej, ale jest to początek innej wielomilionowej migracji wewnętrznej, do miast ludności kolorowej, murzyńskiej – głównie od Chicago po Boston, wschodnie wybrzeże.

East North – ten obszar to ok. 18% terytorium USA, w okresie wielkich migracji europejskich w tym obszarze osiedliło się ok. 80% europejskich imigrantów, a także w czasie wielkich „kolorowych” migracji z południa osiedliło się ok. 80% migrantów.
W czasie I wojnie światowej na te tereny migrowali Europejczycy, ale już po I wojnie zwiększył się napływ kolorowych z południa, której koncentracja wyglądała tak:

Comments are closed.