Mapping the Global Future 2020 cztery scenariusze

Mapping the Global Future 2020 cztery scenariusze

Rada przedstawia cztery z wielu - jak zaznacza - możliwych scenariuszy tego, jak świat będzie wyglądał w roku 2020. Świat za 15 lat ma być bardziej niebezpieczny od dzisiejszego. Zmieni go postępująca globalizacja, wzrost potęgi Chin i Indii, starzenie się społeczeństw Europy i Japonii, rozrastanie się megamiast, wzrost popytu na ropę i gaz oraz coraz wyższe ceny tych surowców, rozwój technologii komunikacyjnych, wzrost zagrożenia ze strony terroryzmu oraz rozprzestrzenianie broni masowego rażenia.
1. Świat Davos, czyli scenariusz optymistyczny. Światowa gospodarka rozwija się dynamicznie (nazwa scenariusza pochodzi od miejsca spotkań polityków i biznesmenów w Szwajcarii). Na Bliskim Wschodzie stopniowo pojawiają się kraje demokratyczne. Światowe potęgi równocześnie ze sobą konkurują, ale i współpracują. Gospodarczy i polityczny środek ciężkości przenosi się znad Atlantyku na Wschód, gdzie Chiny i Indie uzyskują status potęg dorównujących USA i Europie.
2. Pax Americana. Po serii ataków terrorystycznych Europa zmienia swe nastawienie do wojny z terroryzmem. Odbudowanie sojuszu transatlantyckiego okazuje się łatwiejsze, niż przewidywano. UE i USA ściśle z sobą współpracują. Doprowadzają do pokoju na Bliskim Wschodzie. Choć pozycja Chin i Indii rośnie, nadal to USA pozostają jedynym światowym supermocarstwem, biorąc na siebie ciężar utrzymywania światowego bezpieczeństwa, jednak z dużym udziałem Europy.
3. Nowy kalifat, czyli scenariusz czarny. Na Bliskim Wschodzie pojawia się jednoczący muzułmanów charyzmatyczny lider - kalif. Najpierw pełni rolę przywódcy duchowego, ale wkrótce zajmuje też pozycję przywódcy politycznego. Cały świat islamski jest jak wrzący kocioł - przewroty, rewolucje, konflikty etniczne. Zostaje ogłoszony nowy kalifat obejmujący cały Bliski Wschód i Północną Afrykę oraz część Dalekiego Wschodu. Na początku jest tylko nośnym hasłem. Podczas igrzysk olimpijskich sportowcy muzułmańscy szokują jednak świat, gdy po apelu kalifa rezygnują z własnych flag i gromadzą się pod jedną. Świat pogrąża się w kryzysie gospodarczym związanym z przejęciem przez kalifat kontroli nad źródłami ropy. Europa odmawia Amerykanom użycia NATO do zajęcia bliskowschodnich pól naftowych. Przy braku ropy rozwój Chin i Indii też zostaje znacznie ograniczony.
4. Spirala strachu, czyli czarny scenariusz numer 2. Walka islamskich terrorystów z globalizacją i Zachodem staje się codziennością. Terroryści używają broni biologicznej, a nawet małych ładunków nuklearnych. Ameryka i Europa zamykają się w sobie - w USA znoszone są kolejne prawa obywatelskie. Służby bezpieczeństwa są wszędzie, szpiegując obywateli i szukając terrorystów. Świat pogrąża się w chaosie. Kolejne kraje - prawie wszystkie które na to stać - decydują się na broń masowego rażenia w przeświadczeniu, że to jedyny sposób, by poczuć się bezpiecznie. Zajęta sobą Ameryka przestaje reagować na to, co dzieje się w innych częściach świata. Efektem są kolejne konflikty i wojny.
Eksperci Narodowej Rady Wywiadu nie sugerują, który ze scenariuszy jest ich zdaniem najbardziej prawdopodobny. Wskazują raczej na to, że rzeczywistość będzie jakąś mieszanką tych prognoz.

Comments are closed.