Renty rodzinne

Renty rodzinne
Stanowią one 16,4% wszystkich wpłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur i rent.
Renty rodzinne to renty wypłacane na dzieci po śmierci jednego z rodziców, także renty na rzecz wdowy, wdowca lub innych jeszcze osób, które pracownik przed śmiercią utrzymywał bądź przyczyniał się do ich utrzymania.
Podstawową grupę śwadczeniobiorców ( około 50%) stanowią osoby w wieku 65 lat i więcej. Odsetek dzieci, w tym uczących się i studiujących do 25 roku życia, w całej populacji osób uprawnionych do renty rodzinnej wynosi około 30%.
Renta rodzinna wynosi:
1. dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
2. dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu
3. dla trzech i więcej osób – 95% świadczenia, które przysługiwały by zmarłemu
Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna Jeżeli do renty ma prawo sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych.

Comments are closed.