Świadczenia alimentacyjne

Świadczenia alimentacyjne
Od 1975 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom dla których alimenty zostały ustalone prze sąd, jednakże egzekucja tych alimentów okazała się całkowicie lub częściowo bezskuteczna.
W 1998 roku świadczenia alimentacyjne przeciętnie miesięcznie otrzymywało 393,6 tys. osób. Wypłata świadczeń alimentacyjnych i obsługa Funduszu Alimentacyjnego jest zadaniem zleconym Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te finansowane są z budżetu państwa.

Comments are closed.