Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w przypadku rokowania odzyskania zdolności do pracy, po wyczerpaniu uprawnień do zasiłku chorobowego – ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Może być wypłacany nie dłużej niż przez 12 miesięcy, w wysokości 75% wynagrodzenia, od którego obliczono zasiłek chorobowy, a w przypadku wypadku przy pracy, w drodze do pracy albo choroby zawodowej, bądź jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – w wysokości 100% tego wynagrodzenia.
Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane po upływie 6 miesięcy niezdolności do pracy, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, od której ustala się wysokość świadczenia rehabilitacyjnego, podlega waloryzacji.

Comments are closed.