W ramach pozarolniczej działalności odrębne źródło przychodów stanowi:

W ramach pozarolniczej działalności odrębne źródło przychodów stanowi:
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
• pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie innych przepisów szczególnych,
• status wspólnika spółki cywilnej,
• status twórcy i artysty,
• status osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
• status osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• status wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• status wspólnika spółki jawnej,
• status wspólnika spółki komandytowej,
• status wspólnika spółki partnerskiej.

Comments are closed.