Dyplomacja Stolicy Apostolskiej

Dyplomacja Stolicy Apostolskiej
Dokumentem podstawowym odnoszącym się do Kurii Rzymskiej jest „Pastor Bonus” z 28 czerwca 1988r. Wydany głownie dlatego, że po Soborze Watykańskim II nastąpiło dynamiczne przyśpieszenie w Kościele Rzymskokatolickim odnoszące się nie tylko do spraw wewnętrznych Kościoła ale jego funkcjonowania w świecie.
Nas będą głównie interesować Kongregacje i Rady bowiem z nimi możemy mieć […]

KONGREGACJA DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

• KONGREGACJA DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
 Kompetencje jej dotyczą tylko kościołów unickich, nie kościoła rzymskokatolickiego.
 Decyduje o strukturach organizacyjnych, formie i zakresie autonomii w stosunkach z Rzymem.
 Broni Kościoły unickie przed latynizacją (uznanie za cząstkę kościoła powszechnego w rozumieniu kościoła zachodniego rzymskokatolickiego).
 Kwestia celibatu- w kościołach unickich małżeństwa dozwolone. Początkowo powszechność celibatu. Od XV wieku dwie drogi- przestrzeganie i nie przestrzeganie […]

KONGRGACJA NAUKI I WIARY

• KONGRGACJA NAUKI I WIARY
• (Sanctum Oficium- Najwyższy Trybunał Inkwizycyjny)
 Kardynał Ratinger; monitoruje na bieżąco publikacje na temat kościoła pisane przez ludzi Kościoła.
 Tworzą ją duże zespoły recenzentów, którzy mają prawo wkraczania gdy treść jest niezgodna z nauką Kościoła. Procedura wygląda następująco: najpierw jest pouczenie, należy ustosunkować się do recenzji; później jest prośba o wycofanie się z tezy […]

• KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTU

• KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTU
 Zajmuje się zatwierdzaniem tekstów liturgicznych w poszczególnych językach. Od czasu Soboru Watykańskiego II liturgia została unarodowiona. Te tłumaczenia mają ogromne znaczenia. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, ale zderzenie tekstu aramejskiego, hebrajskiego, łacińskiego, greckie to jest duża różnica w przyjmowaniu tekstu Biblii. Kongregacja ta ma zespoły ekspertów, które […]

• KONGRGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA

• KONGRGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA
 Zajmuje się odwoływaniem biskupów we wszystkich krajach jeżeli naruszą prawo kanoniczne w kontaktach z podległym duchowieństwem.
 Zajmuje się też także tym co nazywamy formacją permanentną.

• KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

• KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
 Jest to odpowiednik naszego ministerstwa oświaty.
 Posiada władzę aprobowania lub oddalania nominacji profesorskich na uczelniach o charakterze katolickim na całym świecie lub na wydziałach katolickich na uczelniach świeckich. Przechodzi się dwie procedury – procedurę państwową danego kraju powołania na stanowisko profesorskie oraz druga procedurę kościelną. Najczęściej tam gdzie są konkordaty jest przewidziane, że […]

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a państwem Izrael.

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a państwem Izrael.
W połowie XX wieku dla chrześcijan wciąż nie ulegało wątpliwości, że to właśnie Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Jana Chrzciciela, Chrystusa, a potem prześladowanie chrześcijan. Jednocześnie dla Żydów Chrystus pozostawał jednym z wielkich nauczycieli, który porzucił wiarę i tradycję i zbudował coś spoza przesłania biblijnego i prawnego (wszak […]

Meandry wielokulturowości w Brazylii i Stanach Zjednoczonych - Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia.

Meandry wielokulturowości w Brazylii i Stanach Zjednoczonych - Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych - USA i Brazylia.
Obydwa społeczeństwa powstały w wyniku procesów kolonizacji, podboju ludności autochtonicznej, osadnictwa i zasiedlania przez ludność pochodzenia głównie europejskiego olbrzymich terytoriów zaoceanicznych, położonych na subkontynencie amerykańskim, integracji odrębnej etnicznie, rasowo i narodowo ludności niewolniczej i imigracyjnej według wzorów dominujących kategorii […]

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie

Koncepcje: - społeczeństwo amerykańskie
Ewolucjonizm
Koncepcja powstała ponad 100 lat temu, obecnie występuje pod postacią neoewolucjonizmu.
Cechą charakterystyczną ewolucjonizmu są:
- immanentne i stałe fazy rozwoju
- społeczeństwa są na róznych fazach rozwoju
- rozwój jest liniowy
- różne stadia rozwoju
Ewolucjonizm nie ma racji bytu w klasycznej formie (Comte). Zakładał on przewidywanie i ekstrapolację w przyszłość, przygotowywanie się na jej nadejście. Charakteryzował się wiarą w […]