• KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTU

• KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTU
 Zajmuje się zatwierdzaniem tekstów liturgicznych w poszczególnych językach. Od czasu Soboru Watykańskiego II liturgia została unarodowiona. Te tłumaczenia mają ogromne znaczenia. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, ale zderzenie tekstu aramejskiego, hebrajskiego, łacińskiego, greckie to jest duża różnica w przyjmowaniu tekstu Biblii. Kongregacja ta ma zespoły ekspertów, które analizują na bieżąco nie tylko teksty mające być zatwierdzone przez papieża, ale monitorują cały czas tekst już uzgodniony uwzględniając konteksty społeczne, zmiany języka codziennego w danym kraju po to by jego archaizacja nie prowadziła do jego niezrozumienia. Są to lingwiści i inne duże zespoły ekspertów. W Polsce jest już trzecia wersja mszału. Różnice w kanonie mszy świętej są niewielkie ale są. Obecnie używany mszał starokatolicki przypomina pierwszy mszał z lat 1966-1969. W chwili obecnej problem z liturgią mszalną mają Niemcy. Po Soborze Watykańskim II zapadła decyzja, że tekst mszału niemieckiego będzie oparty na kanonie literackim wielkiej literatury niemieckiej wieku XIX.
 Kongregacja ta może odgrywać bardzo dużą rolę w propagandzie wiary w danym społeczeństwie.

Istnieje dodatkowy podział, który przebiega poprzez kongregacje i rady, utrudniający orientację w całości:
• Na te kongregacje i rady, które zajmują się kościołem rzymskokatolickim i kościołami unijnymi jako całością i na te, które zajmują się kościołem rzymskokatolickim bez kościołów unickich.
• Kongregacje i rady misyjne (działalność zewnętrzna) i niemisyjne (działalność nakierowana do wewnątrz Kościoła i we Włoszech).
• Podziały wynikające z kompetencji związanych z zespołami ekspertów- zespoły gdzie dominują lekarze, socjolodzy itd. czyli osoby świeckie.
• Kongregacje ds. kościołów wschodnich z unią z Rzymem. Wśród nich dykasterie nakierowane na kościół powszechny np.:

Comments are closed.