• KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO

• KONGREGACJA DS. WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
 Jest to odpowiednik naszego ministerstwa oświaty.
 Posiada władzę aprobowania lub oddalania nominacji profesorskich na uczelniach o charakterze katolickim na całym świecie lub na wydziałach katolickich na uczelniach świeckich. Przechodzi się dwie procedury – procedurę państwową danego kraju powołania na stanowisko profesorskie oraz druga procedurę kościelną. Najczęściej tam gdzie są konkordaty jest przewidziane, że bez tej drugiej nominacji nie będzie nominacji. Nie jest przewidziane co należy zrobić jeśli Kościół cofnie taką aprobatę- wtedy zostaje się z mocy prawa profesorem świeckim danej uczelni.
 Wszystkie tytuły honorowe podlegają tej kongregacji np. osoba duchowna, której uczelnia świecka chce nadać tytuł profesora zwyczajnego w wypadku wydziału teologicznego (innych kościelnych) musi uzyskać aprobatę kardynała Grocholskiego jako szefa kongregacji (element polityki i stosunków z danym państwem).
 Zajmuje się także kwestiami doskonalenia kształcenia duchownych i świeckich w Kościele- szeroka działalność promocyjna i stypendialna( kraje gdzie kościół prześladowany).
 Promuje studia osób świeckich, które mogą być ważne np. studia doktoranckie ( umieszczane na uczelniach nie mających żadnych kontaktów z Kościołem a nawet na uczelniach, które reprezentują formalnie zupełnie inny światopogląd)- działalność marginalna.
 Działalność konspiracyjna w duchowieństwie (tajne święcenia, dyspensa na okres studiów). Osoby te są znane jako duchowni wyłącznie w sercu (obecnie Kraje afrykańskie, azjatyckie), ale ktoś musi mieć możliwość zidentyfikowania ich – tzw. Tajne Archiwum w Kancelarii tej Kongregacji. Ujawniają się gdy zmienia się sytuacja w danym kraju lub po śmierci tej osoby (okres od kilku do kilkunastu lat od śmierci)- po załamaniu się komunizmu przypadków nie jest wiele, obecnie w niektórych krajach afrykańskich i azjatyckich.

Comments are closed.