• KONGRGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA

• KONGRGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA
 Zajmuje się odwoływaniem biskupów we wszystkich krajach jeżeli naruszą prawo kanoniczne w kontaktach z podległym duchowieństwem.
 Zajmuje się też także tym co nazywamy formacją permanentną.

Comments are closed.