KONGREGACJA DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH

• KONGREGACJA DS. KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
 Kompetencje jej dotyczą tylko kościołów unickich, nie kościoła rzymskokatolickiego.
 Decyduje o strukturach organizacyjnych, formie i zakresie autonomii w stosunkach z Rzymem.
 Broni Kościoły unickie przed latynizacją (uznanie za cząstkę kościoła powszechnego w rozumieniu kościoła zachodniego rzymskokatolickiego).
 Kwestia celibatu- w kościołach unickich małżeństwa dozwolone. Początkowo powszechność celibatu. Od XV wieku dwie drogi- przestrzeganie i nie przestrzeganie celibatu. Od Grzegorza VII nacisk na celibat, w XVI w. ostatni legalnie żonaty biskup w Polsce.

Dlaczego celibat????
1.dyspozycyjność wobec instytucji;
2. poświęcenie wyłącznie służbie bożej, nie odrywany realiami życia codziennego;
3. nienaruszalność majątków kościelnych, koncepcja pełnej mobilizacji-wcześniej traktowanie kapłaństwa jako zawód z pokolenia na pokolenie (synowie popów w kościele wschodnim).
 Broni odrębności i tożsamości kościoła unickiego opartego na prawie ludzkim.

Comments are closed.