KONGRGACJA NAUKI I WIARY

• KONGRGACJA NAUKI I WIARY

• (Sanctum Oficium- Najwyższy Trybunał Inkwizycyjny)
 Kardynał Ratinger; monitoruje na bieżąco publikacje na temat kościoła pisane przez ludzi Kościoła.
 Tworzą ją duże zespoły recenzentów, którzy mają prawo wkraczania gdy treść jest niezgodna z nauką Kościoła. Procedura wygląda następująco: najpierw jest pouczenie, należy ustosunkować się do recenzji; później jest prośba o wycofanie się z tezy niezgodnej z nauką Kościoła, jeżeli nadal nie zmieniam zdania kongregacja staje się trybunałem i dana osoba jest zmuszona do przyjazdu do Rzymu, gdzie ma szanse na przekonanie do swojego stanowiska. Jeśli nie przekona zostają zastosowane kary m.in. zawieszenie święceń, zakaz nauczania, publikowania aż do wykluczenia z Kościoła. Osoba taka ma prawo do wycofania się ze swego stanowiska na każdym etapie. Kongregacja nie miesza się, ale należy zaznaczyć, że dana osoba nie ma już jurysdykcji kościelnej. W USA na uczelniach jezuickich 40% profesorów stanowią byli jezuici, natomiast w wielu innych krajach profesor utraciwszy jurysdykcję kościelną musi opuścić uczelnie. Wielu duchownych odnajduje się w innych kościołach.

Comments are closed.