przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:

Przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:
* VIII w. p.n.e. – greckie pielgrzymki do Olimpii,
* VII i VIII w. – rozwój turystyki religijnej,
* XIII w. – okres wędrówek do uniwersytetów włoskich,
* 1271 r. – wyprawa Marco Polo do Chin,
[…]

przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:

Przegląd wybranych wydarzeń z historii turystyki:
* VIII w. p.n.e. – greckie pielgrzymki do Olimpii,
* VII i VIII w. – rozwój turystyki religijnej,
* XIII w. – okres wędrówek do uniwersytetów włoskich,
* 1271 r. – wyprawa Marco Polo do Chin,
[…]

pojęcia związane z turystyką:

pojęcia związane z turystyką:
agroturystyka – wypoczynek w gospodarstwach rolnych, u rolnika uprawiającego rolę,
atrakcyjność turystyczna – występowanie pewnej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów na pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, oraz różnych innych ciekawych obiektów zagospodarowania przestrzennego,
chłonność turystyczna – maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą jednocześnie przebywać na danym obszarze nie powodując […]

Komputer osobisty

Komputer osobisty
Personal Computer, stąd skrót PC i powszechne polskie określenie pecet) – obecnie następca klonów mikrokomputera wyprodukowanego przez firmę IBM w latach 80. Przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, domowego i biurowego, zazwyczaj stacjonarny. W węższym znaczeniu PC oznacza komputery standardu IBM-PC, w szerszym do komputerów osobistych zaliczamy także np. komputery produkcji Apple (Macintosh, Mac).
Choć […]

Historia komputerów

Historia komputerów
Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów:
* Blaise Pascal (kalkulator od nazwiska konstruktora zwany Pascaliną, 1642)
* Gottfried Leibniz (system binarny, żywa ława do obliczeń, mechanizm stepped drum)
* Charles Babbage (maszyna różnicowa, maszyna analityczna)
* Ada Lovelace (prace teoretyczne, wizjonerskie w jej czasach koncepcje wykorzystania komputerów)
* Claude Shannon (teoretyczne podstawy budowy komputerów - “przekucie” […]

Rola komputera w pracy biurowej

Rola komputera w pracy biurowej
W nowoczesnych i prężnych firmach, w których każdy pracownik ma zazwyczaj do dyspozycji komputer oraz nastąpiła wąska specjalizacja poszczególnych działów i pracowników, powoli zanika konieczność posiadania sekretarki w znaczeniu osoby, która prowadzi korespondencję firmową. W najszybszym stopniu zanika ich rola jako maszynistek przepisujących pisma na maszynie.
Wizja pani Krysi lub Kasi, […]

KOMPUTER

KOMPUTER
computer od łac. computare – obliczać, dawne nazwy: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) - urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego.
Najpopularniejszym obecnie rodzajem komputera jest stacjonarny komputer osobisty (desktop), z tego powodu potocznie traktowany jest jako synonim komputera w ogóle. Komputer to […]