Historia komputerów

Historia komputerów
Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów:
* Blaise Pascal (kalkulator od nazwiska konstruktora zwany Pascaliną, 1642)
* Gottfried Leibniz (system binarny, żywa ława do obliczeń, mechanizm stepped drum)
* Charles Babbage (maszyna różnicowa, maszyna analityczna)
* Ada Lovelace (prace teoretyczne, wizjonerskie w jej czasach koncepcje wykorzystania komputerów)
* Claude Shannon (teoretyczne podstawy budowy komputerów - “przekucie” algebr Boola i współczesnej mu wiedzy o elektronice)
* Alan Turing (teoretyczne podstawy informatyki, Maszyna Turinga i Uniwersalna maszyna Turinga)
Niektóre z historycznych modeli komputerów:
* Colossus – wyprodukowane przez rząd brytyjski podczas drugiej wojny światowej w ilości 11 sztuk komputery lampowe, których zadaniem było od 8 grudnia 1943 roku łamanie szyfrów maszyny Enigma (zwłaszcza niezwykle trudnych do złamania szyfrów Lorenza).
* ENIAC – tworzony w latach 1943-1946 pierwszy w pełni elektroniczny komputer, który składał się z 18 tys. lamp elektronowych 1500 przekaźników, ważył 30 ton i miał wymiary 15 na 9 metrów.
Stub sekcji Ta sekcja jest zalążkiem.

Comments are closed.