Arystoteles

Arystoteles
Arystoteles był uczniem Platona i autorem dzieł takich jak „Etyka nikomachejska” czy „Politycy”. Według niego celem funkcjonowania państwa jest urzeczywistnianie ideału moralnego tzn. „calio kapatio” co oznacza piękny i mądry. Co dobre to piękne ,co piękne to dobre. Człowiek według Arystotelesa to istota społeczna, która tylko w państwie może znaleźć moralne udoskonalenie. Wszelki system jest […]

Platon – wizja państwa idealnego i cel gospodarowania

Platon – wizja państwa idealnego i cel gospodarowania
Platon był autorem dzieł „Państwo” i „Prawa” w których przedstawił swoją wizję państwa idealnego. Wizja ta polegała na podziale społeczeństwa na 3 warstwy:
1.mysliciele filozofowie , których celem było zarządzanie i kierowanie państwem,
1. żołnierze wojownicy, którzy bronili państwa i dbali o przestrzeganie prawa.
2. ludzie trudniący się działalnością zarobkową tj. kupcy, rzemieślnicy.
Dwie […]

Ksenofont i jego dzieło

Ksenofont i jego dzieło
Ksenofont był uczniem Sokratesa. Od jego dzieła „Oikonomikos” pochodzi nazwa EKONOMIA ( „oikos”- dom, ojczyzna, rodzina, „nomos”- prawo). Dzieło to przedstawiało sposób w jaki należy zarządzać gospodarstwem i zwracała uwagę na korzyści płynące z podziału pracy. Ksenofont zauważył również zależność pomiędzy podziałem pracy a rozległością rynku.

Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie

Stosunek do niewolnictwa w starożytnej Grecji i Rzymie
W starożytności nastąpiło oddzielenie rzemiosła od rolnictwa, rozwijał się handel zamorski i pojawiła się wymiana towarowo pieniężna. Głoszono pochwałę pracy fizycznej a popularność zyskały twierdzenia, że „żadna praca nie hańbi, hańbi bezczynność. Jednak kiedy w gospodarce nastąpiło przejście od ustroju rodowego do niewolnictwa., wykonywanie ciężkiej pracy […]